IT-kurser

Introduktion til rekrutteringssystemet Signatur

På dette kursus lærer du kommunens rekrutteringssystem at kende. Du lærer, hvordan du opretter en rekrutteringssag og alle de delelementer der hører under den proces.

På dette kursus lærer du kommunens rekrutteringssystem at kende. Du lærer, hvordan du opretter en rekrutteringssag og alle de delelementer, der hører under den proces.
Hvis vi er 7 eller derover afholdes det i IT-lokale 25. Hvis derunder så afholdes det virtuelt. I får besked en uge inden om det er fysisk eller virtuelt.