Kursus i SafetyNet

Kursus i SafetyNet . Med udgangspunkt i Delpolitikken for forebyggelse og håndtering af fysisk og psykisk vold samt krænkende handlinger introduceres du til, hvordan disse håndteres i SafetyNet.

Kursus i SafetyNet 

Med udgangspunkt i Delpolitikken for forebyggelse og håndtering af fysisk og psykisk vold samt krænkende handlinger introduceres du til, hvordan disse håndteres i SafetyNet. Desuden gennemgår vi proceduren for anmeldelse/registrering af arbejdsulykker og nærved-ulykker.

På kurset bliver du guidet gennem processen for registrering af de forskellige sagstyper i SafetyNet. Samtidigt vil vi drøfte, hvornår man registrerer en hændelse som fysisk/psykisk vold, arbejdsulykke eller nærved-ulykke.

Kurset henvender sig primært til dig som arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøleder.

Kurset varer 2 timer og foregår i et IT-lokale med adgang til pc.

 

For at understøtte et højt fremmøde med færre udeblivelser og sene afbud til vores arrangementer, vil der blive opkrævet et gebyr ved udeblivelse eller afbud efter arrangementets tilmeldingsfrist.
 
Gebyret er på:
Heldagsarrangementer
-    Kr. 750,- ved afbud efter tilmeldingsfrist 
-    kr. 1.000,- ved udeblivelse uden afbud 
 
Halvdagsarrangementer
-    kr. 500,- ved afbud efter tilmeldingsfrist 
-    kr. 750,- ved udeblivelse uden afbud