’Pas godt på dig selv, når du arbejder’ - workshop om fysisk og psykisk vold

’Pas godt på dig selv, når du arbejder’ - workshop om fysisk og psykisk vold.

’Pas godt på dig selv, når du arbejder’ - workshop om fysisk og psykisk vold

Workshoppen tager udgangspunkt i Aabenraa Kommunes delpolitik for forebyggelse og håndtering af fysisk og psykisk vold samt krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Formålet er, at deltagerne skal kunne forebygge og håndtere fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen.

Læringsmålene er, at deltagerne:

a. Forstår, hvad fysisk og psykisk vold er, og hvad krænkende handlinger er

b. Kan risikovurdere arbejdssituationer i forhold til forekomsten af vold

c. Kan registrer hændelser i SafetyNet

d. Kan handle forebyggende og håndtere arbejdssituationer med oplevet vold

Målgruppe: Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) og arbejdsledere (AL).   

Deltagere medbringer om muligt egen pc med adgang til SafetyNet.

 

For at understøtte et højt fremmøde med færre udeblivelser og sene afbud til vores arrangementer, vil der blive opkrævet et gebyr ved udeblivelse eller afbud efter arrangementets tilmeldingsfrist.
 
Gebyret er på:
Heldagsarrangementer
-    Kr. 750,- ved afbud efter tilmeldingsfrist 
-    kr. 1.000,- ved udeblivelse uden afbud 
 
Halvdagsarrangementer
-    kr. 500,- ved afbud efter tilmeldingsfrist 
-    kr. 750,- ved udeblivelse uden afbud