Arbejdsmiljøkurser

Pas godt på dig selv når du arbejder - workshop om vold og krænkende adfærd

Workshoppen tager udgangspunkt i Aabenraa Kommunes delpolitik for forebyggelse og håndtering af fysisk og psykisk vold samt krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Workshoppen tager udgangspunkt i Aabenraa Kommunes delpolitik for forebyggelse og håndtering af fysisk og psykisk vold samt krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Formålet er, at deltagerne skal kunne forebygge og håndtere fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen.

Læringsmålene er, at deltagerne:

a: Forstår, hvad fysisk og psykisk vold er og hvad krænkende handlinger er

b: Kan risikovurdere arbejdssituationer i forhold til forekomsten af vold

c: Kan handle forebyggende og håndtere arbejdssituationer med oplevet vold
 
Målgruppe: Arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljørepræsentanter
 
_____________________________________________________
 
For at understøtte et højt fremmøde med færre udeblivelser og sene afbud til vores kurser, vil der blive opkrævet et gebyr ved udeblivelse eller afbud senere end fem hverdage før kurset afholdes. Gebyret er på kr. 250