Formålet med mentorforløb

Som mentor kan du både hjælpe en kollega på vej og selv blive udfordret på og inspireret i forhold til din egen ledelsespraksis.

 • Læs op

Indhold

  Som mentor kan du både hjælpe en kollega på vej og selv blive udfordret på og inspireret i forhold til din egen ledelsespraksis.

  • At gøre det attraktivt at være leder i Aabenraa kommune ved at nye ledere i første lederjob får en erfaren sparringspartner, som både kan og vil udfordre på lederskabet i Aabenraa Kommunes kontekst.
  • At understøtte et gensidigt inspirerende samarbejde mellem mentor og ny leder med fokus på at videregive læring, viden og indsigt fra mentor til ny leder.
  • At sætte fokus på ledelse ved at lade ledere med forskellig fagfaglighed mødes om at udvikle deres ledelse

  Formålet for nye ledere

  • At udvikle sin identitet som leder med sparring og støtte fra en erfaren leder
  • At minimere nogle af de frustrationer/udfordringer som nye ledere ofte møder i som ny leder. Herunder,
   • at højne sin opmærksomhed på og bevidsthed om at tilpasse sine handlinger og adfærd til en given situation​
   • at udvikle sit potentiale og sin evne til selvregulering​

  Formålet  for mentor

  • At blive motiveret ved at opleve ny leder udvikle sig i lederrollen
  • At du som erfaren leder selv bliver udfordret på holdninger og handlinger og egen lederstil
  • At få fyldt ekstra værktøjer i værktøjskassen gennem inspirationsdage og rolleskiftet i forhold til at være mentor for en ny leder med en anden faglighed
  Karina Lange
  Personalekontoret

  Karina Lange

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 42724464

  E-mail: karl@aabenraa.dk