Struktur for og indhold i mentorforløbet

Indholdet og tidsforbruget i mentorforløbet

 • Læs op

Indhold

  Som udgangspunkt varer et mentorforløb et år og består af:

  • Et opstartsmøde hvor ny leder og mentor kobles sammen og har 1. mentormøde,
  • 1  times workshop for ny leder fra det personalejuridiske område (ligger i forbindelse med opstartsmødet),
  • 8- 10 møder af 1,5-2 time i løbet af et år, som mentor og ny leder aftaler 
  • ét telefonisk opfølgningsopkald fra ledelseskonsulenten til den nye leder ca. 2 måneder efter opstart,
  • ét online opfølgningsmøder halvvejs i forløbet med ny leder, mentor og ledelseskonsulenten og
  • ét afsluttende evalueringsmøde med ledelseskonsulenten.

  Der vil være mulighed for deltagelse i inspirerende oplæg via Master Classes og workshops afholdt af Personaleafdelingen. 

  Hvad kan mentor og ny leder tale om?

  Det er helt op til ny leder, hvad vedkommende ønsker at drøfte med sin mentor, og der er utal muligheder. Nogle af de emner de Aabenraa Kommunes tidligere nye leder har drøftet med deres mentorer er: 

  • Dilemmaer som mellemleder, herunder ressourcer og politiske ønsker
  • At lede opad
  • Konflikthåndtering
  • Samtaler om betydning af et ord/begreb
  • Ledelse af medarbejdere – forskellige medarbejdergrupper har behov for forskellig ledelse
  • Forskelle i faglig kultur mellem tidligere og nuværende arbejdsplads
  • Ledelse på distancen
  • Håndtering af trivselsundersøgelsen
  • Den svære samtale
  • Organisering af opgaver og funktioner på arbejdspladsen
  • Hvad er det for et fundament, man har brug for som leder?
  • Organisationsændringer, flytninger og MED
  • Ledelsesrum som mellemleder
  • Håndtering af medarbejdersager – sikring af at grundlaget er i orden
  • Hvordan man positionerer sig som leder
  • Balance mellem arbejds- og privatliv - turde modstå krav, der stilles ”oppefra”
  • Fokus på meninger, grundantagelse og værdier
  • Sætte rammen for opgaven og tage ejerskab
  • Positionering som leder over for fagpersoner
  • Personaleledelse
  • Frustrationer som leder
  Karina Lange
  Personalekontoret

  Karina Lange

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 42724464

  E-mail: karl@aabenraa.dk