Erhvervspraktikanter

Vi bidrager til at øge 9. og 10. klasses elever og elever på EUX-business muligheder for at få erfaringer med, hvad job indebærer. Det gør vi ved at tilbyde 12 årlige praktikforløb.

Indhold

  Praktikken formål og læringsmål

  Praktikforløbet har til formål at øge elevernes perspektiver på viden om og erfaringer med, hvad job indebærer og giver muligheder for.  Dette skal medvirke til at kvalificere elevernes forudsætninger i forhold til valg af uddannelse og job. 

  Målet for læring er, at eleverne kan koble erfaringer og viden fra praktikforløbet til muligheder for uddannelse, job og beskæftigelse indenfor det valgte fagområde.

  Du kan læse mere om erhvervspraktik på EMU – Danmarks Læringsportal

  Koordinering og planlægning af praktikforløb

  Det er Personaleafdelingen, der koordinerer og planlægger praktikforløbene i samarbejde med de respektive afdelinger.

  Praktikforløbets varighed

  Praktikforløbets varighed er en uge, og vi har plads til to praktikanter ad gangen.

  Hvilke afdelinger?

  Forvaltning

  Afdeling

   

  Byråds- og Direktionssekretariatet

  Børn & Kultur

  Dagtilbud, Kultur & Frtid

  Staben

  It-afdelingen

  Jobcenter & Borgerservice

  Borgerservice/Jobcentret

  Plan, Teknik & Miljø

  Ledelsessekretariatet,  Byg, Natur & Miljø, Drift & Anlæg

  Social & Sundhed

  Sekretariatet

  Antal årlige praktikforløb

  Vi udbyder 12 årlige praktikforløb i administrationen:

  • Seks i første halvår
  • Seks i andet halvår

  Information forud for praktikforløbet

  Ca. 14 dage inden praktikforløbet sender Personaleafdelingen et informationsbrev til praktikanten, der indeholder oplysninger om

  • Første praktikdag
  • Program for ugen
  • Kontaktpersoner
  • Tavshedspligt
  • Evaluering af praktikforløbet