Socialrådgiverpraktikanter

Vi tager pt. imod 21 socialrådgiverpraktikanter årligt.

Indhold

  Jf. beslutning i direktionen er der aftalt en dimensionering med UC Syd på maksimalt 21 pladser årligt fordelt med 10 praktikpladser i foråret og 11 i efteråret.

  Det er Personaleafdelingen, der koordinerer og planlægger praktikforløbene i samarbejde med de respektive afdelinger.

  Praktikforløbene har typisk en varighed på fem måneder med praktikstart henholdsvis den 1. februar og 1. september.

  Praktikanter skal have en praktikvejleder på det enkelte arbejdssted. Vejlederen, der udpeges af afdelingschefen, skal være en fagligt kvalificeret medarbejder med erfaring i det arbejde, som varetages af socialrådgivere / socialformidlere, og som kan yde professionsrettet vejledning.

  Det er vejlederens ansvar

  • at udarbejde en beskrivelse af praktikforløbet, som skal tilgodese uddannelsespraktikkens mål. Denne beskrivelse skal samordnes med den studerendes individuelle uddannelsesplan
  • at den studerende har adgang til socialfaglig vejledning
  • at have kontakten til uddannelsesinstitutionen; herunder ved vanskeligheder i praktikforløbet
  • at vurdere og bedømme praktikforløbet – sammen med uddannelsesinstitutionen
  • at registrere den studerendes fravær

  Hvis du har brug for yderligere information kan du kontakte Nanna Hougaard Nielsen, der er studie- og praktikkoordinator på UC Syd. Hendes kontaktoplysninger er
  Telefon nr. 7266 2263, e-mail nhni@ucsyd.dk

  • At yde information om gældende regler til praktikinstitutionen og udbyde praktikrelevante kurser og uddannelser
  • At forestå en vurdering og bedømmelse af praktikken i samarbejde med praktikinstitutionen
  • At yde bistand, såfremt der er vanskeligheder i praktikken

  Det er den studerendes ansvar

  • at overholde tavshedspligten, der vedvarer efter praktikkens ophør
  • at følge praktikinstitutionens arbejdstidstilrettelæggelse og personalepolitik. Hvis den studerende er medlem eller suppleant i uddannelsesinstitutionens udpegede råd, udvalg og bestyrelser, har den studerende ret til at deltage i møder i praktikperioden
  • at følge den undervisning, som tilrettelægges på uddannelsesinstitutionen som led i praktikken
  • at udarbejde en individuel uddannelsesplan, som skal godkendes af uddannelsesinstitutionen (med udgangspunkt i praktikvejlederens beskrivelse af praktikforløbet og i samarbejde med praktikvejlederen)
  • at kontakte uddannelsesinstitutionen, hvis der opstår vanskeligheder i praktikforløbet

   

   Kilde: Studieordning fra UC Syd.

  Praktikvejlederuddannelsen er en del af Den Sociale Diplomuddannelse og kan tages særskilt. Den bliver gennemført hvert år i perioden september til februar. Konceptet er vejlednings- og læringsteorier, der skal sætte praktikvejlederen i stand til at have tilstrækkelige redskaber til at give den studerende den bedste vejledning. Det skal dog understreges, at der ikke er noget krav om, at praktikvejlederen skal have gennemført praktikvejlederuddannelsen for at modtage studerende.