Jobansøgninger og skabeloner til jobsamtale og afslag

Er du opmærksom på interne kandidater og kandidater med fortrinsret på grund af handicap?
Læs også om kommunikation med kandidaterne, herunder bekræftelse på ansøgningen, indkaldelse til samtale og afslag.

Indhold

  Ansøgninger

  Alle ansøgninger registreres automatisk i kommunens rekrutteringssystem. Alle kandidater modtager automatisk en bekræftelse på modtagelsen af deres ansøgning.

  Du kan altid følge med i hvilke mails, der er sendt til kandidaten via ansøgerlisten i rekrutteringssystemet. Her kan du klikke dig ind på den enkelte kandidat og se alle filer, som den enkelte kandidat har sendt i forbindelse med sin ansøgning af et givent job.

  Hvad gør du ved ansøgninger, der kommer pr. mail eller post?

  Alle ansøgninger skal i rekrutteringssystemet. Du har derfor to muligheder:

  1. Du kan gøre det, når du står inde på ansøgerlisten under "Funktioner"
  2. Du beder kandidaten om selv at oprette ansøgningen

  Vi anbefaler, at du benytter dig af mulighed 2, så kandidaten selv opretter sig. Send derfor gerne en mail til kandidaten, hvis det stadig kan nås for kandidaten at oprette ansøgningen inden ansøgningsfristen.

  Ansøgninger efter ansøgningsfristen

  Jobbet afpubliceres automatisk via rekrutteringssystemet, når ansøgningsfristen udløber, og kandidater har derfor ikke mulighed for at sende ansøgninger efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgninger pr. post eller mail modtaget efter ansøgningsfristen bør heller ikke indgå i ansøgerfeltet.

  Interne kandidater

  Interne kandidater er på kandidatlisten i rekrutteringssystemet markeret med et lille ikon, der illustrerer et hus.
  Jf. "Retningslinjer for opslag og besættelse af stillinger ved Aabenraa Kommune" skal interne kandidater som hovedregel indkaldes, hvis de relevante kvalifikationer i forhold til stillingen. Læs retningslinjer i forhold til håndtering af interne kandidater.

  Fortrinsadgang for personer med handicap eller selvvurderet handicap

  Personer, der anmoder om fortrinsadgang til samtale på grund af handicap eller selvvurderet handicap, vil have et lille ikon med en kørestol på kandidatlisten.

  Det er en forudsætning, at kandidaten opfylder de formelle uddannelseskrav for at have ret til fortrinsadgang. Er det tilfældet, og kandidaten ønsker at benytte sin fortrinsadgang, er en offentlig arbejdsgiver forpligtet til at indkalde en kandidat med handicap til jobsamtale.
  Formålet med ordningen er at ligestille personer med handicap eller selvvurderet handicap med personer uden handicap og give samme muligheder for at komme i arbejde. Det betyder, at hvis personen med handicap eller selvvurderet handicap efter arbejdsgivers vurdering er lige så kvalificeret som de øvrige kandidater, skal denne kandidat tilbydes stillingen. Vær opmærksom på, at det er personens egen vurdering af handicappet, der ligger til grund for at ønske fortrinsadgang. Arbejdsgiver kan ikke indhente helbredsoplysninger.
  Pligten til at indkalde til ansættelsessamtale gælder, hver gang en ledig stilling skal besættes, selv om der er tale om samme stillingstype.
  I rekrutteringssystemet findes to mailskabeloner, der kan sendes til kandidaterne. Den ene mail anvendes til, at kandidaten skal bekræfte retten til fortrinsadgangen. Den anden mail sendes som afslag på fortrinsadgangen på grund af manglende relevant uddannelse.

  Ansættelse og afslag i forbindelse med fortrinsadgang

  Hvis ansættelsesudvalget ud fra en samlet vurdering vælger at gå videre med en anden kandidat, må den ledige stilling ikke besættes, før der er forhandlet med det relevante jobcenter, som er det jobcenter, hvor kandidaten har bopæl. I forhandlingen med jobcentret drøftes, hvorvidt kandidaten alligevel vil kunne ansættes i stillingen med eventuelt kompenserende foranstaltninger. Det er typisk handicapkonsulenten i det pågældende jobcenter, der vil være kontaktperson.

  Læs mere om fortrinsadgang

  Indkaldelse til samtale

  Du kan indkalde hver enkelt kandidat til et bestemt tidspunkt. Der gør du via "Lukket samtalekalender"
  Der er også mulighed for at lade kandidaterne vælge mellem et givent antal tider via et link. Det gør du med "Åben samtalekalender". Kandidaterne kan kun se og bekræfte de tider, der stadig er disponible. Du kan invitere alle kandidater via samme mail. 
  Du finder begge skabeloner i rekrutteringssystemet.

  Afslag

  Alle kandidater skal modtage et afslag med en begrundelse på, hvorfor de ikke har modtaget jobbet.

  I rekrutteringssystemet er der to skabeloner:

  • Afslag på ansøgning efter samtale
  • Afslag uden samtale

  Læs mere om Afslag til kandidater

  Ændring af skabeloner

  Du har mulighed for at tilpasse de forskellige mail-skabeloner. Det gør du, når du har valgt en mailskabelon. Det kan være at du eksempelvis vil ændre afholdelsesstedet for samtalen.

  Har du spørgsmål, så kontakt rekrutteringsteamet

  E-mail: rekrutteringsteamet@aabenraa.dk

  Telefon: 7376 6334