HR-regnskab

HR-regnskabet indeholder en opgørelse over personalemæssige forhold i Aabenraa Kommune.
HR-regnskabet bliver udarbejdet hvert år og har til formål at give en status og et vidensgrundlag på HR-området. Desuden giver regnskabet inspiration til fremtidige indsatser på området.

 • Læs op

Indhold

  Når Direktionen har godkendt HR-regnskabet, drøftes det efterfølgende i HMU. Til sidst godkender Økonomiudvalget HR-regnskabet som det ansvarlige personaleudvalg. Det seneste års HR-regnskab kommer på Medarbejderportalen i løbet af det første kvartal det efterfølgende år. 

  HMU bruger HR-regnskabet som et af grundlagene for den årlige arbejdsmiljødrøftelse og som inspiration til "Strategiplan for MED og arbejdsmiljø".

  I HR-regnskabet nedenfor finder du oplysninger om din egen arbejdsplads' HR-forhold. Dem kan du bruge som et af grundlagene for den årlige arbejdsmiljødrøftelse i arbejdsmiljøgruppen eller Lokaludvalget.

  HR-regnskab 2023
  Hassan Najem
  Dataenheden - Personale

  Hassan Najem

  Fagkoordinator

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 20434995

  Mobil: 20434995

  E-mail: hnaj@aabenraa.dk