Retningslinjer og vejledninger på personaleområdet

Her finder du delpolitikker, retningslinjer og vejledninger opdelt efter emne.
Du finder også link til sider, hvor du kan finde mere information om emnet.

 • Læs op

Indhold

  Læs mere om sygefravær

  Læs mere om befordring og tjenesterejser og klik på fanebladet "Retningslinjer for befordring og tjenesterejser for ansatte i Aabenraa Kommune"

  Hoved MED-udvalget (HMU) har med bidrag fra medarbejderne i Aabenraa Kommune udarbejdet denne vejledning. HMU har i mere end et år arbejdet på vejledningen, som nu er klar, efter at Folketingets Ombudsmand i januar 2019 kom med sit syn på fem konkrete sager om offentligt ansattes ytringsfrihed i Aabenraa Kommune fra november 2017. Offentligt ansattes ytringsfrihed er en selvfølge for Aabenraa Kommune. Vi anser den offentlige og demokratiske debat som en forudsætning for et velfungerende demokrati, og vi ønsker at understøtte den.

  Læs folder om ytringsfrihed

  https://modst.dk/media/17886/god-adfaerd-i-det-offentlige_web.pdf