Kultur og Fritid

Kultur og Fritid arbejder med at opfylde de lovmæssige forpligtelser omkring biblioteksvæsen, musikskole og folkeoplysningslovens bestemmelser. Vi arbejder med både selvejende og kommunale institutioner som haller, svømmehaller og museer.