Aabenraa Bibliotekerne

Aabenraa Bibliotekerne

Hovedopgaver og medarbejdere ved Aabenraa Bibliotekerne

Aabenraa Bibliotekerne understøtter læring, oplevelse, demokrati og udvikling. Vi er alle borgeres åbne og levende mødested, som giver fri og lige adgang til viden og kompetencer, og mulighed for debat, inspiration, fordybelse og egenudvikling.  Derfor er tilgængelighed også højt prioriteret med en daglig åbningstid i de fysiske biblioteker fra kl. 7-22.

Vores opgaveportefølje er bred og omfatter blandt andet vejledning og informationssøgning, adgang til og formidling af analoge og digitale ressourcer, facilitering af læse- og lytteklubber, biblioteksintroduktioner til elever og studerende, services til borgere, der ikke selv kan benytte biblioteket samt en særdeles omfattende arrangementsvirksomhed baseret på uformelle partnerskaber lokalt, regionalt og nationalt. Vi deltager kontinuerligt i udviklings- og forsøgsprojekter lokalt, regionalt og nationalt – altid i samarbejde med andre parter.

Aabenraa Bibliotekerne har hovedbibliotek i Aabenraa og filialer i Arena Aabenraa, Bov, Felsted, Rødekro og Tinglev. På bibliotekerne i Bov og Tinglev finder man også lokalarkiv. Desuden har Borgerservice til huse på Bov Bibliotek. Aabenraa Bibliotekernes opgaveportefølje udføres af godt 30 medarbejdere med forskellige kompetencer og uddannelsesmæssig baggrund.