Om Kultur og Fritid

Om Kultur og Fritid

Hovedopgaver og medarbejdere i Kultur & Fritid

Team Kultur & Fritid arbejder med at opfylde de lovmæssige forpligtelser omkring biblioteksvæsen, musikskole og folkeoplysningslovens bestemmelser. Vi arbejder med både selvejende og kommunale institutioner som haller, svømmehaller og museer.

Kultur- og fritidstilbud understøtter borgere, virksomheder og institutioners fælles identitet, sammenhold og selvforståelse. De er derfor vigtige faktorer for bosætning, trivsel og vækst. Det gælder både i lokalområderne og som kommunens ansigt udad til. Derfor understøtter vi en række aktiviteter, der gør Aabenraa Kommune til en attraktiv og sund kommune at bo i, bosætte sig i og besøge.

I Kultur & Fritid booster vi indsatsen i andre forvaltninger og omkring sundhed, undervisning, bosætning, erhvervsudvikling og jobskabelse.