Ungeindsatsen

Ungeindsatsen er indgangen til kommunen for alle unge mellem 15 og 25 år og har til opgave at koordinere indsatsen for de unge på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet. Ungeindsatsen består af ledere og medarbejdere fra UU, Børn og Familie, Jobcentret og Visitation og Understøttelse. Se oversigt over medarbejdere og ledelse her: