Praktisk information

Praktisk information

Relevante informationer omkring, adgang, afbud til møder, forplejning, ipad, IT mm.

 • Alle byrådsmedlemmer får udleveret en elektronisk nøgle (adgangskort/ID) til administrationsbygningerne på følgende adresser:

  • Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa
  • Børn og Skole, Tinglev Midt 2, Tinglev
  • Jobcentret, Kallemosen 20, Aabenraa


  Den elektroniske nøgle bruges uden for bygningernes åbningstid:

  Mandag – onsdag                        kl. 08–16

  Torsdag                                        kl. 08–17

  Fredag                                          kl. 08–14

  Ønsker man adgang til administrationsbygningerne mellem kl. 06-08 og 17-22, skal man benytte sit ID-kort og sin personlige kode. Kun ID-kortet skal benyttes mellem kl. 07-17. Kl. 22 lyder en præalarm, og bygningerne skal forlades. I weekenderne er det muligt at komme ind i administrationsbygningerne ved brug af kort og kode kl. 8-16. Her lyder en præalarm kl. 16, og bygningerne skal forlades.

  Spørgsmål kan rettes til serviceleder Lars Bundgaard på tlf. 73 76 70 74 eller mail lbu@aabenraa.dk

   

 • Der skal altid meldes afbud til møder i byrådet, økonomiudvalget og de stående udvalg, da der er mødepligt.

  Byrådsmøder
  Afbud skal ske til gruppeformanden per mail cc. Borgmesteren og Byråds- og Direktionssekretariatet (byradssekretariat@aabenraa.dk)

  Økonomiudvalgsmøder
  Afbud skal ske til Stabs- og Arbejdsmarkedsdirektør cc. Byråds- og Direktionssekretariatet (byradssekretariat@aabenraa.dk)

  Stående udvalg
  Afbud til udvalgsmøder skal ske til den relevante direktør.

 • Hvert byrådsmedlem har et dueslag på rådhuset, hvor al post placeres.

  Det er byrådsmedlemmets eget ansvar jævnligt at afhente sin post i dueslaget.

  Dueslaget er placeret på Rådhuset ved Byråds- og Direktionssekretariatet.

 • Formandskontoret, som ligger ved siden af borgmesterkontoret, er til rådighed for politikerne.

  Formandskontoret kan benyttes til møder efter aftale med Byråds- og Direktionssekretariatet.

  Dagens aviser ligger til gennemsyn på kontoret.

 • IT-Helpdesk er en del af IT-afdelingen, og tilbyder teknisk support vedr. iPad, printere og telefoner til byrådsmedlemmer og ansatte.

  IT-Helpdesk har tlf. 73 76 78 27.

 • Telefoni uden for EU betales af byrådsmedlemmet selv.

 • Der må ryges på svalegangen uden for byrådssalen og ellers kun udenfor i afmærkede områder.

 • Kan bestilles ved Byråds- og Direktionssekretariatet.

 • Se vejledning her. (Siden vises kun når du er i Citrix.)

 • Kørsel indberettes via kørselsapp "SD Min Løn".

 • Alle Aabenraa Kommunes pressemeddelelser sendes i udgangspunktet til hele byrådet. Alle kan desuden abonnere på pressemeddelelser på Aabenraa Kommunes hjemmeside.