Praktisk information

Relevante informationer omkring, adgang, afbud til møder, forplejning, ipad, IT mm.

 • Læs op

Indhold

  Alle byrådsmedlemmer får udleveret en elektronisk nøgle (adgangskort/ID) til administrationsbygningerne på følgende adresser:

  • Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa
  • Børn og Skole, Tinglev Midt 2, Tinglev
  • Jobcentret, Kallemosen 20, Aabenraa


  Den elektroniske nøgle bruges uden for bygningernes åbningstid:

  Mandag – onsdag                        kl. 08–16

  Torsdag                                        kl. 08–17

  Fredag                                          kl. 08–14

  Ønsker man adgang til administrationsbygningerne mellem kl. 06-08 og 17-22, skal man benytte sit ID-kort og sin personlige kode. Kun ID-kortet skal benyttes mellem kl. 07-17. Kl. 22 lyder en præalarm, og bygningerne skal forlades. I weekenderne er det muligt at komme ind i administrationsbygningerne ved brug af kort og kode kl. 8-16. Her lyder en præalarm kl. 16, og bygningerne skal forlades.

  Spørgsmål kan rettes til serviceleder Lars Bundgaard på tlf. 73 76 70 74 eller mail lbu@aabenraa.dk

  Der skal altid meldes afbud til møder i byrådet, økonomiudvalget og de stående udvalg, da der er mødepligt.

  Byrådsmøder
  Afbud skal ske til gruppeformanden per mail cc. Borgmesteren og Byråds- og Direktionssekretariatet (byradssekretariat@aabenraa.dk)

  Økonomiudvalgsmøder
  Afbud skal ske til Stabs- og Arbejdsmarkedsdirektør cc. Byråds- og Direktionssekretariatet (byradssekretariat@aabenraa.dk)

  Stående udvalg
  Afbud til udvalgsmøder skal ske til den relevante direktør.

  Hvert byrådsmedlem har et dueslag på rådhuset, hvor al post placeres.

  Det er byrådsmedlemmets eget ansvar jævnligt at afhente sin post i dueslaget.

  Dueslaget er placeret på Rådhuset ved Byråds- og Direktionssekretariatet.

  Formandskontoret, som ligger ved siden af borgmesterkontoret, er til rådighed for politikerne.

  Formandskontoret kan benyttes til møder efter aftale med Byråds- og Direktionssekretariatet.

  Dagens aviser ligger til gennemsyn på kontoret.

  Forplejning byrådsmøder
  Et let aftensmåltid serveres efter byrådsmøder. Der serveres som udgangspunkt middag efter byrådsmøderne i juni (sommerafslutning), oktober (budgetbehandling) og december (juleafslutning).

  Der arrangeres middag med ægtefæller/partnere halvvejs i byrådsperioden for at anerkende ægtefællers/partneres bidrag.

  Der afholdes en afsluttende middag på restaurant i forbindelse med det sidste møde i byrådsperioden.

  Forplejning udvalgsmøder
  Der er let forplejning i forbindelse med de ordinære udvalgsmøder.

  IT-Helpdesk er en del af IT-afdelingen, og tilbyder teknisk support vedr. iPad, printere og telefoner til byrådsmedlemmer og ansatte.

  IT-Helpdesk har tlf. 73 76 78 27.

  Telefoni uden for EU betales af byrådsmedlemmet selv.

  Det er ikke tilladt at ryge matriklen.

  Kan bestilles ved Byråds- og Direktionssekretariatet.

  Se vejledning her. (Siden vises kun når du er i Citrix.)

  Kørsel indberettes via kørselsapp "SD Min Løn".

  Alle Aabenraa Kommunes pressemeddelelser sendes i udgangspunktet til hele byrådet. Alle kan desuden abonnere på pressemeddelelser på Aabenraa Kommunes hjemmeside