Budgetlægning

‎Læs mere om budgetlægning her

  • Læs op

Indhold

    Økonomiaftalen som indgås i juni mellem regeringen og KL, udgør rammen for de samlede kommunale budgetter. Aftalen indeholder således et loft for henholdsvis de kommunale driftsudgifter og anlægsinvesteringer. Aftalen indeholder samtidig niveauet for det statslige tilskud til kommunerne samt rammen for, hvor meget kommunerne må opkræve i skat.

    Politikerne fastlægger ud fra økonomiaftalen og kommunens økonomiske politik de overordnede målsætninger for drift og udvikling, som kommunen vil lægge til grund for de kommende års budgetlægning - bl.a. mål for resultatet af den ordinære drift, niveauet for anlægsudgifter, kassebeholdning og gældsudvikling samt mål for tillægsbevilling, effektiviseringer og serviceniveautilpasninger. Økonomiudvalget fastlægger årligt tidsplanen for de økonomiske procedurer, der vedrører budgetkontroller og budgetprocedure.

    Det kommunale budgetår er kalenderåret og følger således statens, men de kommunale budgetter skal af hensyn til udsendelsen af skattekort til borgerne være vedtaget senest 15. oktober.

    De budgetansvarlige har ansvaret for, at der løbende foretages opfølgning på det økonomiske forbrug i forhold til det afsatte budget. Retningslinjer fastsættes i forbindelse med de økonomiske procedurer samt Kasse- og regnskabsregulativet, der besluttes af økonomiudvalget. I forbindelse med bevillingskontrollerne har byrådet mulighed for at vedtage bevillingsmæssige korrektioner.