Begrebsafklaring

Læs mere om begrebsafklaring her

 • Læs op

Indhold

  KL er en interesse- og medlemsorganisation for Danmarks 98 kommuner. KL varetager kommunernes fælles interesser, bistår de enkelte kommuner med rådgivning og serviceydelser samt sørger for aktuel og relevant information til kommunerne.

  De fem Kommunekontaktråd (KKR) er KL's regionale organisation. KKR er det politiske møde-, debat- og koordinationsforum, hvor kommunerne i de enkelte regioner kan drøfte og lægge fælles linjer i spørgsmål af regionalpolitisk karakter.

  Kommunekontaktudvalget (KKU) er centrum for det politiske samarbejde, der foregår mellem Region Syddanmark og kommunerne i regionen.

  Udviklingsråd Sønderjylland (URS). URS’ formål er i samarbejde mellem offentlige og private parter at skabe en dynamisk udvikling, så Sønderjylland er et attraktivt sted at bo, arbejde, uddanne sig og drive virksomhed.

  Kredsrådet drøfter spørgsmål om politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål om kriminalitetsudvikling og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfund.

  Et § 17, stk. 4-udvalg er et midlertidigt udvalg, som kan nedsættes af byrådet til at varetage bestemte opgaver eller fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for byrådet, Økonomiudvalget eller de stående udvalg. I modsætning til Økonomiudvalget og stående udvalg kan et § 17, stk. 4-udvalg bestå af medlemmer, der ikke er medlemmer af byrådet, f.eks. foreninger, erhvervsliv og embedsmænd.