Kurser og konferencer

Find mere information om kurser og konferencer her

 • Læs op

Indhold

  Delegeretmødet er KL’s øverste myndighed, hvor delegerede byrådsmedlemmer en gang årligt mødes til politiske drøftelser om kommunale anliggender.

  Delegeretmødet afholdes som en del af et kommunalpolitiskt topmøde. Ordinære delegeretmøder er offentlige. Hvis praktiske grunde gør det nødvendigt, kan bestyrelsen dog sætte grænser for antallet af deltagere ud over de stemmeberettigede delegerede. Efter hvert kommunalvalg - dvs. hvert 4. år - er delegeretmødet også et "valgdelegeretmøde." Her skal de delegerede bl.a. vælge ny bestyrelse for KL.

  KL holder årligt ét kommunalpolitiskt topmøde.

  COK skiftede i 2021 navn til Komponent.

  Komponent er Kommunernes Udviklingscenter og ejet af KL. Komponent tilbyder kurser, foredrag m.v. for politikere og embedsmænd: komponent.dk/politik

  Deltagelse i kurser og konferencer skal godkendes af borgmesteren.