Økonomiudvalget

Udvalget varetager kommunens overordnede økonomiske forhold og planlægning.
Blandt andet: Køb og salg af fast ejendom, indkøb og udbud, årsbudget, løn- og personaleforhold, forsikring, drift af kommunale ejendomme, IT, kommunikation og information mm.

 • Læs op

Indhold

  Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 10 af byrådets øvrige medlemmer.

  Økonomiudvalget holder møde første og tredje tirsdag i måneden.

  Kommunens vækststrategi: Sund Vækst

  Region Sønderjylland-Schleswig

  Region Sønderjylland-Schleswig er en såkaldt "euroregion", en samarbejdsorganisation med to eller flere europæiske grænseregioner. Region Sønderjylland-Schleswig består på tysk side af Flensburg, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og på dansk side af Sønderborg, Tønder, Haderslev og Aabenraa Kommuner samt Region Syddanmark. Region Sønderjylland-Schleswig er forankret i Aabenraa Kommune.

  Grundsalgsudvalget

  Grundsalgsudvalget varetager opgaver vedr. forberedelse af salg af erhvervsgrunde og større boliggrunde, salg af kommunens ejendomme m.m. samt opkøb af jord og ejendomme til byudvikling m.m.

  HMU

  HMU (Hoved MED udvalg) er det øverste organ i Aabenraa Kommunes MED-organisation.

  HMU behandler spørgsmål om medindflydelse og medbestemmelse, som har betydning for alle ansatte i kommunen og er kommunens øverste arbejdsmiljøudvalg.

  HMU fastlægger overordnede personalepolitikker og retningslinjer, vejleder i og fortolker MED-aftalen og står for MED-uddannelsen.