Arbejdsmarkedsudvalget

Udvalget har ansvaret for kommunens opgaver vedrørende beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet.
Blandt andet: Kontanthjælp, dagpenge, integration, ressourceforløb mm.

 • Læs op

Indhold

  Arbejdsmarkedsudvalget består af 7 medlemmer.

  Udvalget holder et månedligt møde en mandag.

   

  Overførselsinkomster

  Omfatter kontanthjælp, arbejdsløshedsunderstøttelse, sygedagpenge, offentlige pensioner, orlovsydelse, efterløn, stipendier og rentetilskud fra Statens Uddannelsesstøtte (SU).

  Fleksjob

  Et fleksjob betyder, at medarbejdere/personer, der har en varig begrænsning i arbejdsevnen, kan bevare kontakten til arbejdsmarkedet med et job på særlige vilkår. Et fleksjob kan oprettes på alle arbejdsområder. Virksomhederne modtager tilskud, når de ansætter en fleksjobber.

  STAR

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  STARs hjemmeside

  På STARs hjemmeside kan du læse meget mere om arbejdsopgaver på arbejdsmarkedsområdet