Social- og Seniorudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på social- og sundhedsområdet.
Blandt andet: Fysisk og psykisk handicappede, bistand, plejecentre, døgninstitutioner, være- og værksteder, tandpleje, sundhedspleje, hjemmepleje, misbrug, krisecentre mm.

 • Læs op

Indhold

  Social- og Seniorudvalget består af 7 medlemmer.

  Udvalget holder et månedligt møde en onsdag.

  Kvalitetsstandarder

  Kvalitetsstandarder skal formidle byrådets overordnede politiske beslutninger om serviceniveau på de enkelte serviceområder i kommunen indenfor den afsatte økonomiske ramme.

  Frivillighedsrådet

  Frivillighedsrådet er sparringspartner for det stående udvalg i forbindelse med uddeling af støtte til frivilligt socialt arbejde. Social & Sundhed sekretariatsbetjener rådet.

  Handicaprådet

  Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører handicappede. Handicaprådet består af brugerrepræsentanter fra handicaporganisationer og byrådsmedlemmer. Social & Sundhed sekretariatsbetjener Handicaprådet.

  Seniorrådet

  I hver kommune etableres mindst ét ældreråd. I Aabenraa Kommune er Seniorrådet betegnelsen for det lovpligtige ældreråd. Seniorrådets formål er at rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. Social & Sundhed sekretariatsbetjener Seniorrådet.