Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kultur- og fritidsområdet.
Blandt andet: Folkeoplysning, kunst, kultur, idræt, lokalhistorie mm.

 • Læs op

Indhold

  Kultur- og Fritidsudvalget består af 7 medlemmer.

  Udvalget holder et månedligt møde en tirsdag (Om onsdagen ved sammenfald med møde i Økonomiudvalget)

  Folkeoplysning

  Godkendte foreninger fra det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde kan søge om medlems- og materialetilskud, leder- og instruktøruddannelse samt lokaletilskud. Foreninger fra den folkeoplysende voksenundervisning kan søge om tilskud til lærer- og lederløn samt lokaletilskud. Hertil kommer anvisning af ledige kommunale lokaler, der stilles gratis til rådighed for de folkeoplysende foreninger.

  Kulturelt samråd

  Kulturelt Samråd er en paraplyorganisation for alle kulturelle foreninger, institutioner, grupper og aktører i Aabenraa Kommune
  Kulturelt Samråd modtager hvert år en fast bevilling fra Kultur- og Fritidsudvalget til uddeling blandt kulturelle foreninger i Aabenraa Kommune.

  Musikrådet

  Rådet understøtter og udvikler musiklivet i Aabenraa Kommune og fungerer som samarbejdsplatform for udøvende professionelle og amatører samt arrangører af levende musik.

  Billedkunstrådet

  Billedkunstrådet har til opgave at formidle kunstnerisk udsmykning i Aabenraa Kommune. samt at iværksætte billedkunstneriske aktiviteter og være med til at løse opgaver med råd og dåd – alt sammen med det formål at virke inspirerende på indbyggerne i Aabenraa Kommune.

  Samrådet for lokalhistoriske arkiver

  Der er etableret et samarbejde mellem Samrådet for Lokalhistoriske arkiver og Aabenraa Kommune om alle relevante aspekter i forbindelse med lokalhistoriske arkivers virke.

  Campusrådet

  Kommunens CampusRåd består af unge studerende i alderen 15-25 år fra byens ungdoms- og videregående uddannelser. CampusRådet laver events for unge og/ller studerende i Aabenraa.

  Fritidsrådet

  Aabenraa Fritidsråd er en paraplyorganisation, hvor idrætsforeninger eller spejdergrupper i Aabenraa Kommune kan blive medlem. Fritidsrådet virker som bindeled mellem Kultur- og Fritidsudvalget og fritidsrådets medlemsforeninger. Fritidsråder arbejder for at fremme idræts- og fritidslivets vilkår.