Tværgående kompetenceudvikling - formål, rammer, retningslinjer

Her kan du læse mere om Social & Sundheds rammer for tværgående kompetenceudvikling og retningslinjer for deltagelse i kompetencegivende uddannelse.

  • Læs op

Indhold

    Social & Sundhed har etableret en kompetenceudviklingscenter-funktion (KUC), der medvirker til at udvikle og understøtte læringsaktiviteter, som er relevante på tværs af afdelinger i Social & Sundhed. Formålet er at understøtte tværgående strategiske eller faglige behov i driften med relevant kompetenceudvikling og fremme udnyttelse af interne kompetencer på tværs af fagområder.

    Her kan du læse mere om formål og rammer for arbejdet med tværgående kompetenceudvikling i Social & Sundhed:

    Rammer for KUC 2021-22

    Social & Sundheds retningslinjer for deltagelse i kompetencegivende uddannelse