CSR modtager CSR-mærke 2024

Du tænker måske … hvabehar? Hvordan hænger det nu sammen?

Jo, det hænger tilfældigvis sådan sammen, at det i år er CSR, Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel, der modtager Aabenraa Kommunes CSR-mærke på grund af deres sociale ansvarlighed og indsats for medarbejdere på særlige vilkår.

Indhold

  Igen i år modtog Aabenraa Kommune CSR-mærket sammen med en lang række virksomheder i kommunen. Mærket er et synligt bevis på, at kommunen fuldt ud lever op til den besluttede CSR-strategi og gør en særlig indsats for at være en rummelig arbejdsplads.

  Traditionen om at videreoverrække mærket til en af kommunens afdelinger eller institutioner udmøntes også i år. Udvælgelsen har været utrolig svær, da mange afdelinger og institutioner gør et stort og forbilledligt arbejde for at bidrage til at gøre Aabenraa Kommune socialt ansvarlig.

  Årets fakkelbærer af CSR-mærket 2024 er i år Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel.

  Centerleder, Henning Iversen, er stolt over at modtage CSR-mærket og udtaler: ”I forhold til vores medarbejdere på særlige vilkår, flexaftaler med mere, er det afgørende, at aftalerne bringer kvalitet ind i vores kerneopgave og drift. 
  Vi forsøger altid at skabe gode rammer for personalet, så kan de løse opgaverne med høj trivsel og godt arbejdsmiljø. Vi anerkender, at det er hårdt arbejde at være i relationer med borgere, som har problematikker i forhold til eksempelvis psykiatri eller misbrug.
  Derfor lægger vi stor vægt på faglige metoder og kompetenceudvikling. Vores medarbejdere er fagligt efteruddannede og har kompetencer inden for alle aspekter af social indsats og behandling. Derudover har vi systematisk supervision for at forebygge de følelsesmæssige krav i arbejdet".

  Henning Iversen uddyber:
  "Vores medarbejdere bliver på arbejdspladsen i mange år. Sidste år havde vi flere 25 års jubilæer, så vi har meget loyale medarbejdere og faktisk ingen udfordringer med rekruttering". 
  I Center for Rusmiddel og Socialpsykiatri planlægger de også en del sociale arrangementer for personalet som eksempelvis gåture i skoven, sommerfest og tur til Pandekagehuset. 
  For som Henning siger: ”Når man har det godt socialt, er det nemmere at stå imod presset”.

  Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel består af fem afdelinger: Rusmiddelcenter, Værestederne, Botilbud Bjerggade, Boenheden Stubbæk og Pædagogisk vejledning.
  Faggrupperne tæller blandt andet sygeplejersker, pædagoger og social- og sundhedsassistenter. 

  I Aabenraa Kommunes strategi for Corportate Social Responsibility (CSR) 2021-2024 står:
  ”Aabenraa Kommune er kommunens største arbejdsplads med over 4.700 ansatte. Dermed spiller kommunen en vigtig rolle som arbejdsgiver og uddannelsessted. Den måde Aabenraa Kommune forvalter sin rolle på, har betydning for den tilknytning et betydeligt antal af kommunens borgere har til arbejdsmarkedet. Dette gælder både ansatte på ordinære vilkår, studerende, elever samt ansatte på særlige vilkår”