Automatiseringsenheden

Automatisering af arbejdsgange kan bl.a. frigøre ressourcer til mere meningsfulde opgaver, samt højne datakvalitet. Her kan du læse mere om, hvilke værktøjer vi anvender i den centrale automatiseringsenhed i IT-Digitalisering, samt eksempler på idriftsatte løsninger.