IT-Visitation

Læs om formålet og IT-visitationens medlemmer

 • Læs op

Indhold

  Formålet med IT-Visitationen

  Udfordringen er, at antallet af henvendelser til IT-afdelingen om assistance til at vurdere og rådgive organisationen i forhold til indkøb af nye IT-løsninger forud for nye IT-projekter vokser. Samtidig oplever IT-afdelingen, at kravene til nye løsninger vokser i forhold til kompleksitet med nye sikkerhedsmæssige og arkitekturmæssige krav. Henvendelser til IT-afdelingen afhænger ofte af, hvem man kender bedst eller tidligere har samarbejdet med – ligesom henvendelserne sker enten ved fysisk fremmøde, pr. telefon og via mail, med eller uden dokumentation. IT-afdelingen er også tovholder for Den Digitale Styregruppe som behandler punkter og ansøgninger om nye IT-løsninger, der ikke nødvendigvis først har været vurderet i IT-afdelingen.

  Aabenraa Kommune har i 2017 udvidet superbrugerorganisationen med en systemkoordinatorfunktion. For hver forvaltning er der udpeget en systemkoordinator, som fremover skal medvirke i anskaffelsen af nye IT-løsninger.

  For at sikre bedre sammenhæng og højere sikkerhed i IT-løsninger, har Den Digitale Styregruppe i 2017 besluttet, at der etableres en IT-visitation, der fremover skal godkende alle nye IT-løsninger i Aabenraa Kommune, undtaget herfra er Skole-IT da de har deres egen platform, og er et fagområde uden for den administrative platform, PUC er involveret i hvad der lægges på denne platform, og de aftaler selv hvor mange skoler der evt. skal anvende et givent program. Den administrative del (skoleledere, skolesekretærer) af skolerne hører ikke ind under denne platform.

  IT-visitationen er bemandet med repræsentanter fra de 3 enheder i IT-afdelingen samt Udbud og med adhoc-deltagelse af systemkoordinatorer.

  Medlemmer:

  Visitationsudvalget består af repræsentanter fra IT-afdelingen samt Udbud, systemejer og systemkoordinatorer fra forvaltningen og projektkoordinator fra PTM

  • Lene Bader, IT- og Digitaliseringschef
  • Majbrit Hammerich Hansen, IT-Digitaliseringsleder
  • Stig Svane Jacobsen, IT-Helpdeskleder
  • Bo Sørensen, Udbudsleder
  • Henning Jønsson, IT-Medarbejder fra IT-Drift
  • Thomas Veltz Majholt, databeskyttelsesrådgiver (DPO)
  • Erna Lüthje, digitaliseringskonsulent (arkitektur)
  • Nicolai N. Ceavdar, GIS-koordinator fra PTM, ad hoc ift. anvendelse af GIS og Geo-data
  • Systemejer og Systemkoordinatorer fra forvaltningen (når en sag er på dagsordenen)