Hvad skal behandles i IT-Visitationen og hvad skal I være obs på efterfølgende

Definition på hvad der skal behandles i IT-Visitationen

 • Læs op

Indhold

  Definition på IT-System/IT-løsning der skal behandles i IT-Visitationen

  Systemet indeholder data i klassifikation 1-3 (Følsomme personoplysninger,
  almindelige personoplysninger og fortrolige oplysninger)
  Systemet indeholder data, som ikke er omfattet af ovenstående kategoriseringer
  men indgår som led i kommunens myndighedsbehandling eller anden
  journaliseringspligtig behandling
  Der sker autorisation til it-systemet
  Der ligger en kontrakt til grund for it-systemet
  Der er udpeget en systemejer for it-systemet
  Der er økonomiske udgifter forbundet med it-systemet

  Ovennævnte liste er ikke udtømmende.

  Der kan også være tale om en kontraktforlængelse.

  Det er systemejers ansvar at licensregler overholdes. I tvivlstilfælde omkring licensregler, kan du kontakte Jeanette G. Jensen, på jgj@aabenraa.dk eller på lokal 7022.

  Det er systemkoordinatorens ansvar at forholde sig til arkivering: Er der arkiveringspligt på IT-løsningen? Hvem er ansvarlig for arkivaflevering? Hvornår skal data afleveres til arkiv? I tvivlstilfælde omkring arkivering, kan du kontakte Stella Bøttger, på sboe@aabenraa.dk eller på lokal 7804.

  IT-Løsningen skal efterfølgende registreres i Kitos, af systemkoordinatoren.

  Der skal oprettes systemsag i Acadre.