Til- og afmelding af superbrugere

skal ske via IT-Helpdesk på de to processkemaer; Registrering/ændring af superbruger og Afmelding af superbruger.

  • Læs op

Indhold