MasterCard

Her finder du oplysninger omkring de kommunale MasterCards.

Indhold

  MasterCard

  Regler for tildeling og brug af MasterCard

  MasterCard er delt op i to produkter,

  • MasterCard Corporate Classic til direktører samt udvalgte afdelingschefer, hvortil der er en samlet kreditramme på 200.000 kr.
  • MasterCard Business Debit til øvrige medarbejdere, hvor der er tilknyttet en forskudskasse.
  • MasterCard Corporate Classic til øvrige medarbejdere, hvortil der ikke er en samlet kreditramme, og uden mulighed for kontanthævninger. Kortmaksimum er som udgangspunkt 10.000 kr. men kan aftales individuelt.

  Som udgangspunkt er det udelukkende direktionsmedlemmer samt MasterCards tilknyttet en forskudskasse, der kan hæve kontanter i pengeautomater.

  MasterCard må udelukkende anvendes tjenstligt, og er til personligt brug. Udlån af kortet til kollegaer medfører inddragelse af kortet. Misbrug kan have ansættelsesretslige konsekvenser.

  Det er fortsat den enkelte kortholder, der er ansvarlig for, at der implementeres forretningsgange der sikrer:

  • Bogføring af samleopgørelsen fra kortudstederen (tilsendes af Hovedbogholderiet)
  • Den nødvendige dokumentation for anvendelsen er vedhæftet bogføringen
  • Nærmeste leder attesterer/anviser forbruget

  Reglerne kan i deres helhed læses på medarbejderportalen i bilag 7.5 til Kasse- og Regnskabsregulativet.

  Finansenheden sørger for udstedelsen af MasterCard til afdelingschefer og øvrige medarbejdere. Dette sker efter indstilling fra nærmeste leder, for at sikre en ensartet udstedelse af MasterCards.