Arbejdsulykker

En arbejdsulykke er en pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, som sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører personskade.

 • Læs op

Indhold

  Arbejdsulykker

  Hvad er forskellen på en APV, nærved-ulykke og arbejdsulykke?

  APV

  Der står en stor kasse med bøger oppe på en reol. Kassen står ude på kanten af den øverste hylde. Medarbejderen går fordi og tænker, at der er stor risiko for kassen falder ned fra reolen. Han tager kassen ned og sætter den på gulvet. Derefter laver han en APV i SafetyNet.

  Nærved-ulykke

  Der står en stor kasse med bøger oppe en reol. Kassen står ude på kanten af den øverste hylde. Idet medarbejderen går forbi, falder kassen med bøger ned fra reolen lige bag ham. Medarbejderen bliver forskrækket, men bliver heldigvis ikke ramt af kassen. Medarbejderen fortæller sin leder eller arbejdsmiljørepræsentant, hvad der er sket. Sammen indberetter de en nærved-ulykke i SafetyNet.

  Arbejdsulykke

  Der står en stor kasse med bøger oppe en reol. Kassen står ude på kanten af reolen. I det medarbejderen går forbi, falder kassen med bøger lige ned i hovedet på ham. Medarbejderens briller ryger hen af gulvet, og han bliver ramt i hovedet af flere bøger. Medarbejderen fortæller sin leder eller arbejdsmiljørepræsentant om hvad der er sket. Sammen indberetter de en arbejdsulykke og en brilleskade i SafetyNet.

  Én arbejdsulykke er i teorien en arbejdsulykke for meget. God og effektiv ulykkesforebyggelse forudsætter, at I kender alle grundene til, at ulykken skete.
  Arbejdsmiljøgruppen kan bruge Arbejdstilsynets værktøj til analyse af ulykker. Dialogmetoden hjælper med at afdække baggrunden for ulykken og finde ud af, hvor sikkerheden skal forbedres for at undgå, at ulykken sker igen.
  Du kan se og printe Arbejdstilsynets værktøj her
  I SafetyNet under den røde fane med A-skade finder du også et analyseredskab som arbejdsmiljøgruppen med fordel kan bruge for at forebygge at lignende ulykker sker igen.
  SafetyNet kan hjælpe arbejdsmiljøgruppen med at samle alle handlingsplaner og dokumentation et sted.

  Arbejdsskadelovens § 15 giver mulighed for, at få betalt udgifter til helbredende behandlinger i forbindelse med en arbejdsulykke. Det kan fx være behandling hos en:

  • Læge
  • Fysioterapeut
  • Kiropraktor
  • Massør

  Der kan være behandlingsformer, der kræver en henvisning fra din egen læge. Behandleren skal have overenskomst med sygesikringen.
  Behandling dækkes kun så længe behandlingerne har en helbredende og ikke kun lindrende virkning.
  Bevilling til behandling gives for tre måneder af gangen. Har du behov for flere behandlinger skal din behandler sende en mail til Personalekontoret med faglig dokumentation for, hvorfor bevilling til behandling bør forlænges. Bevilling til behandling vil blive sendt i din e-boks.

  Har du brug for en bevilling til behandling, kan du kontakte:

  MED- og arbejdsmiljøteamet: 7376 7163 eller 7376 7756

  Du kan også skrive en mail til arbejdsskader@aabenraa.dk  

  Når der er sket en arbejdsulykke på arbejdspladsen, har arbejdsgiveren pligt til at anmelde ulykken. Anmeldelse skal ske så hurtigt som muligt og senest 10 dage efter ulykkesdagen, hvis

  • der har været en eller flere sygefraværsdage ud over ulykkesdagen eller
  • der forventes at blive et erstatningskrav jævnfør arbejdsskadesikringsloven

  Det er arbejdsmiljøgruppen, der anmelder arbejdsulykken i SafetyNet.

  Se mere om tidsfrister for anmeldelser af arbejdsulykker her

  Det er vigtigt, at der i beskrivelsen er tydelig sammenhæng mellem personskade, hændelsesforløbet og påvirkningen. En grundig beskrivelse gør anmeldelsen bedre, og den efterfølgende sagsbehandling bliver lettere. Det er vigtigt, at det fremgår af anmeldelsen, hvornår du er blevet oplyst om hændelsen, hvis datoen for anmeldelse er overskredet på de 14 dage. Derfor er det vigtigt, at I bruger følgende hjælpespørgsmål:

  • Hvornår fik arbejdsgiver (leder/AMR) kendskab til selve hændelsen?
  • Hvordan skete skaden?
  • Hvad var årsag til at skaden skete?
  • Hvad skete der med medarbejderen?
  • Hvilke påvirkning/gener/symptomer har medarbejderen fået som følge af hændelsen?
  • Hvor på kroppen blev medarbejderen skadet?
  • Hvad gjorde at medarbejderen oplevede smerte?
  • Forventer medarbejderen eller lægen, at hændelsen giver varige gener samt hvilke gener er der tale om?

  Er anmeldelsesfristen overskredet kan den tilskadekomne risikere at få sagen afvist.
  Det er derfor afgørende, at der sker anmeldelse i SafetyNet inden for fristen, uanset om det registreres som arbejdsulykke, nær-ved ulykke eller krænkende handling.

  Når en arbejdsskadesag anmeldes, bliver den behandlet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Her er opgaven at indsamle informationer, vurdere og træffe afgørelser i arbejdsskadesager efter arbejdsskadeloven. 

  Her kan du læse, hvordan en arbejdsskadesag forløber fra anmeldelse til afslutning.

  Sagsbehandling i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i sager om stress og depression

  Sagsbehandling i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i sager om fysiske sygdomme