MED- og Arbejdsmiljøteamet

Indhold

  Kontaktpersoner i MED- og Arbejdsmiljøteamet

  Anne Blume Nielsen
  Administrativ medarbejder

  Tlf.: 7376 7756
  Mobil: 2440 4163
  e-mail: ablnie@aabenraa.dk

   

  Feriefonden

  Økonomi - herunder fakturabehandling for Personaleafdelingen

  Kursusadministration indenfor MED og arbejdsmiljøområdet

   

  Ulla Stolberg
  Arbejdsskadekonsulent

  tlf. 7376 7163
  mobil. 2380 2951
  e-mail: uspe@aabenraa.dk

  Administrator af SafetyNet (Brugeradministration samt APV, handlingsplan m.m.)
  Arbejdsskadeadministration (arbejdsulykker, brilleskade, nær-ved ulykker, krænkende handling)
  Regres
  Skærmbriller

  Stine Vikkelsø Clausen
  Forebyggelseskonsulent

  mobil. 21146925
  e-mail: svcl@aabenraa.dk

  ·       Strategisk arbejde målrettet mod at sikre et godt arbejdsmiljø og høj medarbejdertrivsel for kommunens medarbejdere

  ·       Besøg, dialog og faglig sparring med ledere og AMR-grupper omkring tiltag der understøtter et godt fysisk arbejdsmiljø

  ·       Vidensdeling på tværs af kommunens arbejdspladser i forhold vedrørende arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær

  ·       Udarbejdelse og afvikling af workshops for leder- og medarbejdergrupper i forhold vedrørende fysisk arbejdsmiljø

       Koordinator for kommunens motionsløb (personaletilbud)

   

  Rikke Jin Asmussen
  Forebyggelseskonsulent

  mobil. 20590693
  e-mail: rjas@aabenraa.dk

  ·       Strategisk arbejde målrettet mod at sikre et godt arbejdsmiljø og høj medarbejdertrivsel for kommunens medarbejdere

  ·       Besøg, dialog og faglig sparring med ledere og AMR-grupper omkring tiltag der understøtter et godt psykisk arbejdsmiljø

  ·       Vidensdeling på tværs af kommunens arbejdspladser i forhold vedrørende arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær

  ·       Udarbejdelse og afvikling af workshops for leder- og medarbejdergrupper i forhold vedrørende psykisk arbejdsmiljø

  Patricia Rose Marie Bladt
  MED- og arbejdsmiljøkonsulent

  tlf. 7376 7701
  mobil. 2033 9740
  e-mail: prb@aabenraa.dk

  Kontaktansvarlig for: 

  Jobcenter og Borgerservice
  Social & Sundhed

  Aktiviteter inden for MED og arbejdsmiljø
  Facilitere processer omkring fysisk og psykisk arbejdsmiljø
  Faglig sparring og understøtte kommunes ledere indenfor arbejdsmiljø
  Kontakt til Arbejdstilsynet
  Strategiudvikling for det overordnede arbejde med MED og arbejdsmiljø
  Superversion af MED og Arbejdsmiljøgrupperne
  Trivelsordningen

  Wilhelm Hallum
  MED- og Arbejdsmiljøkonsulent

  tlf. 7376 7168
  mobil. 2034 1011
  e-mail: wha@aabenraa.dk

  Kontaktansvarlig for: 

  Byråds- og Direktionssekretariatet
  Staben
  Børn og Kultur
  Plan, Teknik & Miljø

  Aktiviteter inden for MED og arbejdsmiljø
  Facilitere processer omkring fysisk og psykisk arbejdsmiljø
  Faglig sparring og understøtte kommunes ledere indenfor arbejdsmiljø
  Kontakt til Arbejdstilsynet
  Strategiudvikling for det overordnede arbejde med MED og arbejdsmiljø
  Superversion af MED og Arbejdsmiljøgrupperne