Lønkonsulenter for Teknisk og administrativt personale

Se hvem der er lønkonsulent for dit område

 • Læs op

Indhold

  Lønkonsulent

  Line Marie Schou Nielsen

  På barsel

  Byråd (kontakt Jørgine Jacobsen)

  Lønkonsulent

  Lis Blake

  Familieplejere
  Jobcenter 
  Borgerservice
  Støttekontaktpersoner 
  Børn og Familie
  Personaleafdelingen
  IT
  Økonomi
  Byråds- og direktionssekretariat
  Kommunaldirektøren

  Telefon: 73767169

  E-mail: lb@aabenraa.dk

  Lønkonsulent

  Vivian Brorson Hegerslund

  Barselssager cpr. nr. 21-31
  Brand & Redning
  Driftsenheden
  Plan, Teknik og Miljø
  Kultur og Fritid
  Aabenraa Biblioteker, Kultur og Medborgerhuse
  Region Sønderjylland-Schleswig
  Lægefaglige konsulenter
  Nævn, syn og råd
  Pedeller
  Frøslevlejren

  Tillidsrepræsentant

  Telefon: 73767171

  E-mail: vbhe@aabenraa.dk