Gå til hovedindhold

Lønkonsulenter for Døgn og Ældre

Se hvem der er lønkonsulent for dit område

 • Læs op

Indhold

  Karina Skovby

  Plejehjem:
  Rise Parken
  Bovrup

  ROK - Rehabilitering- og Kortidscenter
  Hjernecenter Syd 
  Mad og Måltider

  Ledsagerordning Cpr. 16-31

  Superbruger Tjenestetid

  Afstemninger 
  Afregninger
  E-Indkomst 

  Telefon: 21693803

  E-mail: ksko@aabenraa.dk

  Tatjana Miletic, Lønkonsulent

  Plejehjem:
  NY Grønningen
  Lergården

  Hjemme- og Sygeplejen:

  Distrikt Tinglev
  Distrikt Bylderup/Bolderslev
  Distrikt Bov/Padborg
  Distrikt Kliplev/Kollund 
  Akutsygeplejen

  Social- og sundhedsassistentelever cpr. 01-15 
  Ledsagerordning Cpr. 01-15

  Oprettelse af fakturaer

  Arbejdsmiljørepræsentant 

  Telefon: 21722623

  E-mail: tmil@aabenraa.dk

  Karina List, Lønkonsulent

  Hjemme-og Sygeplejen

  Distrikt Rødekro Vest
  Distrikt Rødekro Øst
  Distrikt Aabenraa by
  Distrikt Forglemmigej 
  Distrikt Aabenraa Syd
  Distrikt Stubbæk/Felsted
  Distrikt Aften Nord
  Distrikt Aften Syd

  Aktivitet og forebyggelse
  Barsøfærgen

  Social- og sundhedshjælperelever 

  Superbruger Tjenestetid
  Webredaktør til medarbejderportalen 
  Barselsager cpr. 11-20

  Telefon: 21695448

  E-mail: kli@aabenraa.dk

  Lis Petersen, Lønkonsulent

  Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel
  Center for Job & Uddannelse 
  Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse 
  Visitation & Understøttelse

  Træning og Forebyggelse
  Valdemarshus
  Plejevederlag §118, §119

  Afstemninger og Afregninger
  E-indkomst
  SD Bogholderi, Brugeradministration og Organisationsstruktur

  Anette Hansen, Lønkonsulent

  Autismecenter Syd 
  Handicaphjælper §95+96+98
  Bo og Aktivitet

  Plejehjem:
  Grønnegården
  Kirketoften

  Brevskabeloner

  Brugerstyring

  Telefon: 21720986

  E-mail: aha@aabenraa.dk

  Joan Krog, Lønkonsulent

  Plejehjem:
  Birkelund 
  Rønshave

  Børn og Familie:
  Børnehuset Lille Kolstrup
  Posekær 
  Center for Familier

  Aktiv Aabenraa

  Social-  og sundhedsassistentelever cpr. 16-31

  Tjenestemandspensionister cpr. 01-15

  Afstemninger
  Afregninger 
  E-indkomst

  Telefon: 21698509

  E-mail: jkrog@aabenraa.dk