Internt notat for retningslinjer for sagsbehandling af nærtstående i Personaleafdelingen

 • Læs op

Indhold

  Ansatte i Personaleafdelingen er forpligtet til at videregive sager med nærtstående til en kollega i følgende tilfælde jf. forvaltningsloven kapitel 2 om inhabilitet, når:

  • Den ansatte har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen.
  • Der behandles sager/løn på ægtefælle eller på beslægtede i familie eller svigerfamilie eller nære venner.
  • Der behandles sager/løn på foreninger, hvor den ansatte har en særlig interesse i sagens udfald.
  • Der behandles sager/løn hvor der kan være tvivl om den ansattes uvildighed.

  Det er den ansattes ansvar selv at være opmærksom på, hvornår sager skal videregives til en kollega.

  Ved tvivlsspørgsmål drøftes den konkrete situation med nærmeste leder.

  Lønkontoret

  Jørgine Marie Jacobsen

  Kontorleder

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767182

  E-mail: jja@aabenraa.dk