FAQ vedr. tilsynsbesøg

FAQ vedr. tilsynsbesøg

Hvorfor dukker arbejdstilsynet op hos os? Hvilke typer tilsyn gennemfører Arbejdstilsynet? og flere spørgsmål prøver vi at beskrive her i denne FAQ

Hvilke tilsysbesøg gennemfører Arbejdstilsynet?

 • Grundtilsyn er et tilsyn, hvor Arbejdstilsynet ser på de væsentlige arbejdsmiljøproblemer på en produktionsenhed. Et brancherettet tilsyn gennemføres i udvalgte brancher og er målrettet særlige arbejdsmiljøproblemer inden for fx det psykiske eller det ergonomiske arbejdsmiljø. Samtidig ser vi på de øvrige væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

  Du kan læse mere på Arbejdstilsynets hjemmeside om Grundtilsyn

 • Baggrunden kan fx være

  • at kontrollere, om virksomheden har efterkommet et påbud.
  • at Arbejdstilsynet har mistanke om et alvorligt arbejdsmiljøproblem på virksomheden.
  • at der er sket en alvorlig arbejdsulykke.
  • at Arbejdstilsynet gennemfører særlige indsatser i bestemte brancher eller inden for udvalgte arbejdsmiljøproblemer.

  Tilsynet er uanmeldt

  Det er hovedreglen, at specialtilsynet er uanmeldt. Arbejdstilsynet kan dog vælge at anmelde specialtilsynet - fx for at sikre, at de relevante personer er til stede ved tilsynet.

   

  Ledelse og medarbejdere bliver inddraget

  Specialtilsynet starter - i de fleste tilfælde - med, at Arbejdstilsynet kontakter virksomhedens ledelse og nogle af dens medarbejdere. Det er godt, hvis både ledelsen og medarbejderne er til stede ved tilsynet. Tilsynet bliver dog gennemført under alle omstændigheder.

   

  Sådan forløber et specialtilsyn

  Specialtilsynet tager udgangspunkt i den konkrete anledning til besøget - fx en alvorlig arbejdsulykke eller kontrol af, om et påbud er efterkommet.

  Arbejdstilsynet vil reagere, hvis der konstateres væsentlige arbejdsmiljøproblemer i virksomheden - uanset om de konstateres på et andet område, end det, der er anledning til specialtilsynet.

   

  Du kan her læse mere om Arbejdstilsynets Specialtilsynet

 • Et brancherettet tilsyn er et tilsyn, der er målrettet udvalgte arbejdsmiljøproblemer inden for fx det psykiske, ergonomiske eller kemiske arbejdsmiljø.

  I 2021 vil Arbejdstilsynet have særligt fokus på følgende i følgende brancher:

  • Rengøring, særligt fokus på ergonomi
  • Nærings- og nydelsesmiddelindustrien, særligt fokus på ergonomi
  • Døgninstitutioner og hjemmepleje, særligt fokus på psykisk arbejdsmiljø
  • Skoler, særligt fokus på psykisk arbejdsmiljø

  Formålet er at understøtte forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer gennem dialog, vejledning og tilsyn.

  Samtidig ser vi på de øvrige væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

  Du kan læse mere om Brancherettede Tilsyn

Indberetninger og tilsynsbesøg

 • Arbejdstilsynet oplyser, at de ikke fører et generelt tilsyn med alle virksomheder/p-enheder, hvor der er anmeldt en arbejdsulykke eller erhvervssygdom med Covid-19-smitte.

   

  Men når Arbejdstilsynet modtager anmeldelse af arbejdsulykker, foretager de generelt en vurdering og prioritering af, om der er anledning til at foretage en nærmere undersøgelse af ulykken. Covid-19 er et særligt fokusområde for Arbejdstilsynet, og det betyder, at en række ulykker af denne type udtages til undersøgelse.

   

  Når Arbejdstilsynet kommer på tilsyn på baggrund af en anmeldt arbejdsulykke, foretages der en ulykkesundersøgelse, først og fremmest for at sikre,

  1. at virksomheden effektivt har forebygget en gentagelse af ulykken og sikret, at tilsvarende ulykker ikke kan ske andre steder i virksomheden;
  2. at virksomheden lærer at undersøge ulykker, så den bedre kan træffe foranstaltninger, der mere effektivt kan forebygge, at ulykker sker fremover; og
  3. at Arbejdstilsynet får viden om de bagvedliggende årsager til ulykken, så læring på baggrund af ulykken kan anvendes til forebyggelse i et bredere perspektiv.

   

  Ved ulykkesundersøgelser på baggrund af en anmeldelse af en arbejdsulykke om Covid-19-smitte vil Arbejdstilsynet vurdere risikoen for at blive smittet med Covid-19 på arbejdspladsen. Arbejdstilsynet vil i den forbindelse fx vurdere, om virksomheden har truffet effektive foranstaltninger for at beskytte de ansatte mod corona virus ved at give mulighed for at holde afstand, mulighed for hyppig håndvask, brug af håndsprit mv.