Mål for arbejdsmiljøet på nationalt plan

Trepartsaftale for et stærkere arbejdsmiljø

Arbejdsmarkedets partere er enige om ny aftale og nye mål for arbejdsmiljøet.
Du kan læse mere om aftalen her.

Ny treparts aftale er kommet i hus i forhold til arbejdsmiljøet.

Der er fortsat plads til forbedring af arbejdsmiljøet på danske arbejdsplader. Derfor er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om en ny trepartsaftale for arbejdsmiljøet, som gælder til 2030.

Målene skal fremme et mere sikkert og sundt arbejdsmiljø, og at centrale aktører på arbejdsmiljøområdet trækker i samme retning.

Der er konkret aftalt fire nye nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen:

  • Stærk sikkerhedskultur på arbejdspladser – færre skal udsættes for arbejdsulykker
  • Sikkert og sundt arbejde med kemi – færre skal udsættes for farlig kemi på arbejdspladsen
  • Sikkert og sundt ergonomisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige fysiske belastninger
  • Sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger

Du kan læse aftalen her:

Yderligere information

Trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen (PDF)

Bilag 1: Aktørernes ansvar og roller for de nationale arbejdsmiljømål (PDF)

Bilag 2: Aftalt opfølgning på nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen (PDF)

Bilag 3: Udvalgte brancher for de nationale arbejdsmiljømål (PDF)

Bilag 4: Oversigt over BFA fordeling for udpegede brancher (PDF)

Bilag 5: Arbejdsmiljørådets fastsættelse af brancherettede måltal (PDF)