Når Arbejdstilsynet kommer på besøg

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg

Her kan du finde vejledning, tjekliste og hvordan Arbejdstilsynet forholder sig til Covid-19

 • Se Arbejdstilsynets video: "Når Arbejdstilsynet kommer på besøg"

  Her kan du læse guiden til arbejdsmiljøgruppen: "Når Arbejdstilsynet kommer på besøg"

  Du kan også få råd og vejledning ved MED- og arbejdsmiljøkonsulenterne fra Personalekontoret.

  Arbejdstilsynet har ligeledes lavet fire digitale guides til at "Få Styr på arbejdsmiljøet trin for trin"

 • Arbejdstilsynet har samlet alle deres bekendtgørelser, som er love, og deres vejledninger, som er fortolkning af loven.

  Her finder du linket til deres søgedatabase love og regler om arbejdsmiljø.

  På siden bliver du præsenteret for alle bekendtgørelser og vejledninger, der ligger hos Arbejdstilsynet, men du afgrænse din søgning i venstre side.

 • Tekst modtaget i mail fra Arbejdstilsynet:

  Kære arbejdsgivere

  Fra både undersøgelser og tilsyn ved vi, at en del ansatte i døgninstitutioner og hjemmepleje ofte oplever at skulle forholde sig til borgernes problemer og at blive følelsesmæssig berørt af arbejdet.

  Vi ved, at høje følelsesmæssige krav kan være en psykisk belastning for de ansatte. Der bliver allerede gjort meget i jeres branche, men vi ved, at der kan gøres endnu mere for at forebygge dette.

  Derfor har vi i Arbejdstilsynet i år en målrettet tilsynsindsats i døgninstitutioner og hjemmeplejen. Her har vi særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø – samtidig med, at vi som altid kigger bredt på arbejdsmiljøet i virksomheden. Vi har et ekstra fokus på de arbejdssituationer, hvor ansatte oplever, at der bliver stillet høje følelsesmæssige krav til dem i deres arbejde.

  Skab et godt psykisk arbejdsmiljø

  Vi skriver til jer, fordi vi gerne vil hjælpe jer med at forebygge situationer, hvor jeres ansatte oplever en psykisk belastning i arbejdet. Høje følelsesmæssige krav i arbejdet kan være en psykisk belastning og kan fx handle om, at kontakten til borgere eller beboere stiller høje krav til jeres ansattes indlevelsesevne, evne til at rumme andre menneskers følelser eller evne til at håndtere eller skjule egne følelser.

  I kan bl.a. forbedre jeres psykiske arbejdsmiljø ved at have fokus på:

  • Hjælp og sparring både i det daglige arbejde og i særligt vanskelige situationer
  • Oplæring, fx når der starter nye ansatte eller ved nye arbejdsopgaver
  • Planlægning af arbejdet, fx så ansatte ikke konstant udsættes for høje følelsesmæssige krav.

  Vi har gjort det nemmere for jer at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø.

  Læs, hvad I kan gøre her.

  Får vi tilsyn?

  Ikke alle på døgninstitutioner og i hjemmepleje får tilsyn. Hvis I bliver udtaget til tilsyn, har I allerede fået, eller vil I få direkte besked i et separat e-Boksbrev.

  Har I spørgsmål?

  Arbejdstilsynets Call Center besvarer både spørgsmål om arbejdsmiljø og tilsynsindsatsen. Ring til Arbejdstilsynet på 70 12 12 88.

 • Udover et fokus på arbejdsmiljøet i al almindelighed, vil arbejdstilsynet fra:

  - D. 3. maj 2021 have et øget fokus på seksuel chikane og andre krænkende handlinger. De vil blandt andet oplyse om, hvilke regler der gælder på området, og hvor man kan finde hjælp til det forebyggende arbejde. Alle brancher er omfattet af indsatsen. Link til Arbejdstilsynets nyhedsbrev

  Dette fokus vil Arbejdstilsynet have indtil slutning af 2022.

  - Den 1. marts 2021 gennemfører kontrol med, om virksomhederne i en række brancher lever op til kravene om lokalerestriktioner og skiltning mv. i forbindelse med at forebygge Covid-19 smitte.

 • Arbejdstilsynet har givet følgende orientering om, hvordan Arbejdstilsynet håndterer den aktuelle situation med corona i forbindelse med bl.a. virksomhedsbesøg/tilsyn:

  • ”Vi er i Arbejdstilsynet optaget af, at kontakten med virksomheder og øvrige samarbejdsparter sker på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, så risikoen for smittespredning af COVID-19 mindskes.
  • Vi tilpasser os løbende situationen og følger sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger. Vi er samtidig fleksible i forhold til at imødekomme virksomhedernes interne retningslinjer i det omfang, de er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige og ikke hindrer os i at udføre vores opgave med at føre tilsyn og være i dialog med virksomhederne.
  • Vi tager i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes gældende anbefalinger forholdsregler for at undgå smittespredning. Det gælder både i forhold til vores egne arbejdssteder og i vores kontakt med virksomheder og andre arbejdsmæssige kontakter og samarbejdsparter.
  • Det indebærer, at vi ikke lader medarbejdere møde på arbejdspladsen eller møde virksomheder og andre samarbejdsparter, hvis de føler sig syge eller har symptomer på sygdom, at vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer for nære og andre kontakter, hvis ansatte er nær eller anden kontakt til syge med COVID-19, og at vi følger de gældende retningslinjer for test og isolation jf. Udenrigsministeriets rejsevejledninger.
  • Vi stiller krav til vores medarbejdere om fremvisning af coronapas efter gældende lov om forevisning af coronapas, test for COVID-19 mv. Arbejdstilsynets medarbejdere fremviser ikke coronapas, testresultater el. lign. på de virksomheder, de besøger. Vi opfordrer Arbejdstilsynets gæster til ligeledes at tage de fornødne forholdsregler for at undgå smittespredning.”

 • Mange medarbejdere oplever seksuel chikane på deres arbejdsplads. Det kan have store konsekvenser for den person, der bliver krænket, og for resten af arbejdspladsen.

  Derfor søsætter Arbejdstilsynet nu indsatsen ’Seksuel chikane skal stoppes – lad os hjælpe dig’. Indsatsen skal hjælpe virksomhederne med at forebygge og håndtere seksuel chikane.

  Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside omkring Seksuel chikane

  Ny indsats sætter fokus på seksuel chikane og andre krænkende handlinger i udvalgte brancher
  Nogle brancher har en særligt høj forekomst af seksuel chikane og andre krænkende handlinger. Derfor sætter Arbejdstilsynets ekstra fokus på disse brancher med en målrettet vejledningsindsats.

  Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside omkring vejledningsindsatsen