Retningslinjer for brugen af AI i Aabenraa Kommune

Retningslinjer for brugen af AI i Aabenraa Kommune

Indhold

  SÅDAN BRUGER DU SOM ANSAT I AABENRAA KOMMUNE GENERATIV AI

  Når du bruger offentligt tilgængelige tjenester med generativ AI (fx ChatGPT) i dit arbejde, skal du sætte dig ind i hvad du må og hvad du ikke må dele med verden, for det er det du gør når du promter en sprogmodel.

  Læs denne retningslinje inden du går i gang.

  Faktaboks:

   

  Generativ kunstig intelligens (AI) er en teknologi, der lærer at skabe nyttigt indhold som tekst og billeder ved at forstå mønstre i eksisterende data. Det bruges til at automatisere opgaver som udarbejdelse af tekst og billeder. Et kendt eksempel er ChatGPT, der kan skrive tekst, som ligner noget, en person kunne have skrevet.

  Et prompt er den korte besked, spørgsmål eller instruktion, der gives til generativ AI for at guide den i at skabe et ønsket indhold i form af tekst og billeder.

   

   

  Kunstig intelligens og den digitale omstilling er et vigtigt element i at være en moderne arbejdsplads og kan bidrage til at Aabenraa Kommune samlet set løser opgaver på en effektiv måde med høj kvalitet.

  I Aabenraa Kommune opfordres du til at bruge generativ AI i dit arbejde. Generativ AI kan være et udmærket værktøj til at løse nogle af dine opgaver bedre og hurtigere.

  Foreløbigt gælder følgende retningslinjer som et supplement til de love, retningslinjer og regler der gælder i dag:

  Du må ikke indtaste personoplysninger, fordi det er et brud på databeskyttelsesreglerne. Tilsvarende må du ikke indtaste forretningskritiske eller fortrolige informationer.

  Automatiske afgørelser eller vurderinger vil være en overtrædelse af databeskyttelsesreglerne. Generativ AI skal aldrig gøre arbejdet for dig, men kan være en hjælp undervejs i din opgaveløsning.

  Du er ansvarlig for det arbejde, som du udfører – det gælder derfor også, når du bruger generativ AI som et værktøj.

   

  Faktaboks

   

  En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person, også selv om personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres med andre oplysninger.

  Personoplysninger kan for eksempel være personnumre, registreringsnumre, et billede, et fingeraftryk, en stemme, lægejournaler eller biologisk materiale, når det i praksis er muligt at identificere en person ud fra oplysningerne eller i kombination med andre.

  Kilde: Datatilsynets hjemmeside.

   

  Forretningskritiske eller fortrolige oplysninger kan eksempelvis være fortrolige orienteringer, strategisk følsomme oplysninger eller pressemeddelelser før de er offentlige.

  Kilde: Guide om offentligt tilgængelige tjenester med generativ AI

   

  Generativ AI svarer ud fra sandsynlighed, og ikke ud fra fakta. Du skal bruge din kritiske sans og være opmærksom på, at svaret du får fra generativ AI kan indeholde forkert eller mangelfuld information – det kan endda være opdigtet. 

  Generativ AI er trænet i at sammensætte data ud fra det, der er mest sandsynligt. Du ved mere om dit arbejde, Aabenraa Kommune som sted og arbejdsplads end den bedste sandsynlighedsberegning kan nå frem til.

  Brug derfor generativ AI med omtanke og ikke som en erstatning for din faglighed.

  Vær opmærksom på, om du har ophavsretten til det, der bliver produceret af generativ AI.

   

  Ophavsret er, når en person producerer noget og bliver ophavsmand til produktet.

  Det er uklart, om man har ophavsret på materiale, som generativ AI har lavet ud fra en prompt.

  Det er også uklart, om der er andre personer, som har ophavsret på det materiale, som en generativ AI producerer. Det skyldes, at generativ AI kan have anvendt en anden persons materiale, eller i juridisk forstand, anvendt en anden ophavsmands materiale, når den generative AI producerer sit svar.

   

  Kilde: Guide om offentligt tilgængelige tjenester med generativ AI

   

  Vær nysgerrig på, hvordan du kan bruge generativ AI i dit arbejde og afstem det med din nærmeste leder. Det er vigtigt, at du og din leder løbende tager stilling til, hvad generativ AI kan bruges til i jeres afdeling og hvilke juridiske forhold, der gør sig gældende.

  Fortæl åbent dine kolleger og din leder, om dine erfaringer med generativ AI som et værktøj til at løse en opgave, ligesom du ville videndele omkring andet, du har opdaget eller lært.

  Når du åbent deler dine erfaringer, kan I sammen bruge jeres sunde fornuft i en kritisk afvejning af, hvordan kunstig intelligens kan bruges i jeres afdeling og hvornår det er bedre at bruge et andet værktøj i jeres værktøjskasse.

  Tips og tricks til brugen af generativ AI

  Når du skal bruge en generativ AI, så afhænger resultatet rigtig meget af din prompt. Derfor er det vigtigt at du øver dig og hele tiden forsøger finjustere din prompt.

  Den gode prompt er bygget op af fire elementer, der kan forkortes CIDO. Du kan se nedenfor, hvad forkortelsen dækker over.

  Sådan prompter du

  Context eller kontekst, altså sammenhængen.

  Det er vigtigt du forklare den generative AI, hvilken kontekst den skal forholde sig til. Der er nok forskel på et udkast til en PowerPoint præsentation, der skal bruges til julefrokosten og et der skal på direktionsmødet.

  Herunder ses f.eks. et billede af en hest. Prompten bag dette er "Lav et billede af en hest til brug i et logo"

  AI genereret billede af en hest til brug i et logo

  Men hvis jeg nu skulle bruge det til en sandwich bar, så er det jo en væsentlig ting at få med i min prompt.

  "Lav et billede af en hest til brug i et logo til en sandwich bar".

  AI genereret billede af en hest i et logo for en sandwich bar

  På samme måde, hvis det nu var til et advokathus - "Lav et billede af en hest til brug i et logo for et advokathus"

  AI genereret billede af en hest i et logo for et advokathus

   

  Konteksten er altså rigtig vigtig når du prompter.

  Instructions eller instruktioner på dansk er også en væsentlig del af at prompte bedst muligt. Hvad er det præcis ChatGPT eller andre AI værktøjer skal lave for dig.

  Djævlen ligger som bekendt i detaljen og det gælder naturligvis også når man skal prompte. Husk at få alle detaljer med, det giver klart det bedste resultat.

  Hvad er det du gerne vil have? Er det et billede, en PowerPoint præsentation, et tekstdokument eller noget helt fjerde? Det er vigtigt du får specificeret, hvilket output du ønsker, så du ikke sidder tilbage med ønsket om et billede mens du bliver præsentret for et stykke programmeringskode til et IT-system.