Retningslinjer

Her finder du retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring.

Indhold

  Aabenraa Kommune arbejder med dialogbaseret aftalestyring som et redskab til at implementere Byrådets mission, vision og de vedtagne politikker og strategier. Dialogbaseret aftalestyring er styringsredskab, der skal sikre den størst mulige effekt af ressourcerne til gavn for Aabenraa Kommunes borgere og virksomheder. Den dialogbaserede aftalestyring skal bidrage til at styrke dialogen mellem ledelseslagene og understøtte Aabenraa Kommunes princip om central styring – decentral ledelse, hvor ansvaret lægges så tæt på ledere og medarbejdere i de aftalestyrede enheder som muligt.

  Rammesætningen omkring Dialogbaseret aftalestyring fremgår af dokumentet ”Dialogbaseret aftalestyring i Aabenraa Kommune”, mens dokumentet ”Retningslinjer for dialogbaseret aftalestyring” er et teknisk bilag, som præciserer forventningerne til de aftalestyrede enheders og deres rettigheder, pligter og ansvar inden for områderne budget, økonomistyring og personale.

  Økonomiafdelingen

  Lene Nymann

  Økonomichef

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767102

  Mobil: 21243301

  E-mail: lny@aabenraa.dk