AC-praktikanter

For at øge muligheden for at kunne tiltrække flere universitetsuddannede tager vi imod 2-3 AC-praktikanter i administrationen årligt.

Indhold

  Praktikforløbene udbydes via jobopslag fra de respektive afdelinger/institutioner. Personaleafdelingen kan fungere som sparringspartner

  Praktikforløbene har typisk en varighed på fem måneder med praktikstart henholdsvis den 1. februar og 1. september.

  De enkelte forvaltninger/Staben udarbejder jobannoncen, der publiceres via Aabenraa Kommunes rekrutteringssystem.

  Det er en god idé at være ude med jobannoncen i god tid inden semesterstart. November er et godt tidspunkt at offentliggøre opslag, hvis man ønsker en praktikant i forårssemestret. Tilsvarende er start maj et godt tidspunkt, hvis man ønsker en praktikant til efterårssemestret.

  Indhold i jobannoncen:

  • Overskrift for praktikstillingen
  • Praktikforløbets varighed 
  • Præsentation af virksomhed/organisation 
  • Præsentation af praktikstilling/projekt 
  • Arbejdsopgaver 
  • Ønskede kompetencer 
  • Ansøgningsfrist 
  • Kontaktperson
  • Særlige oplysninger ved den enkelte studieretning

  Det faglige input i forløbet skal være tilstrækkeligt højt til, at forløbet kan godkendes af universitetet som et praktikforløb, fordi et sådant forløb er meritgivende for den studerende. Det er den studerendes ansvar at ansøge om forhåndsgodkendelse på uddannelsen og sørge for, at retningslinjerne i den pågældende studieordning er opfyldt.

  Den praktikansvarlige på den enkelte arbejdsplads har ansvaret for, at arbejdsopgaverne svarer til dem, en færdig kandidat kan udføre. Ufaglært arbejde betragtes derfor ikke som fyldestgørende.

  Den enkelte praktikant bør så vidt muligt indgå på lige fod med andre ansatte og skal have pc, internetadgang, skrivebord og andet nødvendigt apparatur. De opgaver eller det projekt, praktikanten arbejder med, kan ikke strække sig ud over den aftalte periode.

  Der er udarbejdet en inspirationsliste med eksempler på forskellige projektopgaver med angivelse af relevant(e) studium/studier. 

  Der skal udarbejdes en kontrakt mellem praktiksted og det respektive universitet, der skal sikre, at praktikforløbet er godkendt af alle parter. Mange fakulteter har udarbejdet en standardkontrakt.

  Praktikanter skal have en praktikansvarlig på det enkelte arbejdssted, og det bør tilstræbes, at pågældende arbejder indenfor praktikantens fagområde.

   Den ansvarlige sørger for,

  • at udarbejde jobopslag i samarbejde med afdelingschefen eller nærmeste relevante leder
  • at udarbejde kontrakt for praktikken i samarbejde med den studerende og universitetet
  • at de fysiske rammer er på plads i form af skrivebord, pc etc.
  • at introducere praktikanten til kollegerne, arbejdsopgaven og arbejdspladsen
  • at yde vejledning og sikre, at praktikperioden forløber tilfredsstillende
  • at evaluere praktikforløbet i samarbejde med den studerende

  Praktikanten har ofte ikke meget konkret arbejdserfaring og er derfor sjældent bekendt med beslutningsprocesser, organisationsstruktur og –kultur med mere. Derfor er det vigtigt, at praktikanten deltager i den almindelige arbejdsdag; herunder gerne deltager i teammøder, personalemøder etc. På den måde har den studerende også mulighed for at få et netværk på arbejdspladsen og har andre at spørge til råds i tilfælde af tvivlsspørgsmål etc.

  Der skal i løbet af praktikperioden afsættes tid til evalueringsmøder. Det er en god idé i praktikkens start at aftale faste møder med praktikanten – typisk mellem praktikant og den praktikansvarlige; ligesom der skal gennemføres et evalueringsmøde i afslutningen af forløbet.

  Annette Havmand
  Personalekontoret

  Annette Havmand

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767162

  Mobil: 51512338

  E-mail: ahav@aabenraa.dk