Prioriterings- og vurderingsskema

Skemaet kan bruges til at strukturere og prioritere dine krav til kandidaten i analysefasen. Det kan også bruges til at vurdere ansøgerne til samtalen og danne udgangspunkt for interviewguiden.

Indhold

  Prioritering af krav til kandidaten

  Det er vigtigt at overveje, hvordan du prioriterer kravene i forhold til hinanden. Uanset hvor velkvalificeret ansøgerfeltet er, er det vanskeligt at finde en ansøger, der kan leve op til alle de krav, du stiller. 

  Du kan udarbejde prioriterings- og vurderingsskema i samarbejde med ansættelsesudvalget. Dialogen i ansættelsesudvalget kan give jer en fælles forståelse for, hvilken profil I søger. Her kan du se et eksempel på et prioriterings- og vurderingsskema til en stilling som miljøsagsbehandler. Feltet med niveauet for den ønskede kompetence er udfyldt  med en skyggefarve. 

  Oversæt krav til den gode kemi til personlige kompetencer

  Man hører ofte formuleringen, at det er vigtigt med god kemi. Hvis du skal kunne undersøge dette krav i et interview, er det nødvendigt at definere det konkret i prioriterings- og vurderingsskemaet, hvad god kemi betyder eller er. Betyder det for eksempel, at den nye medarbejder skal være direkte i sine tilbagemeldinger til alle, så ingen er i tvivl om, hvor man har ham eller hende. Eller indebærer det, at den ansatte skal kunne bruge humor til at opbløde en vanskelig situation. Eller noget helt tredje. Ligesom andre kompetencer skal "den gode kemi" kunne oversættes til forskellige eksempler på handlinger, som udvalget kan spørge ind til og efterfølgende vurdere på et fælles grundlag.

  Vurder kandidaterne systematisk under samtalen

  Du kan bruge prioriterings- og vurderingsskemaet som udgangspunkt for interviewguiden og som vurderingsskema til samtalerne, hvor hvert medlem af udvalget udfylder et skema for hver kandidat. Det kan også lette beslutningsprocessen, når I skal vælge blandt kandidaterne efter samtalen. Ud for hvert krav – eller ønsket kompetence – prioriterer du, hvor vigtig kompetencen er på en skala fra 1 til 5.

   

  Annette Havmand
  Personalekontoret

  Annette Havmand

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 73767162

  Mobil: 51512338

  E-mail: ahav@aabenraa.dk

  Karina Lange
  Personalekontoret

  Karina Lange

  Ledelseskonsulent

  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

  Telefon: 42724464

  E-mail: karl@aabenraa.dk