Indhold i jobbet og de ønskede kompetencer

Hvilken medarbejder og hvilke kompetencer har du brug for nu og i fremtiden?

Indhold

  Den første opgave er at afdække indholdet i jobbet og de kompetencer I har brug for til at løse de udfordringer, I står overfor nu og i fremtiden. Du kan bruge modellen som et internt redskab til at strukturere dine overvejelser eventuelt sammen med ansættelsesudvalget.

  I analysefasen er det tilladt at tegne et billede af den helt ideelle kandidat. Men det er lige så vigtigt, at du gør dig klart hvor du er ufravigelig i dine krav, og hvor du er villig til at gå på kompromis i forhold til for eksempel erfaring, faglige kvalifikationer eller lignende. Til denne prioritering kan du anvende prioriterings- og vurderingsskema

  Oversigt over kultur og værdier, overordnet rammet, personligheden og resultater, opgaver og kompetencer

  Overvejelser når du analyserer jobbet og de ønskede kompetencer:

  • Hvilken organisation skal den kommende medarbejder fungere i? Hvordan er den overordnede ramme i form af organisationens kerneopgave, organisationsstruktur, referenceforhold, samarbejdsrelationer, fysiske rammer, visioner, økonomiske rammer med videre. 
  • Hvordan er kulturen og værdierne på arbejdspladsen? Hvilken medarbejder vil passe ind på arbejdspladsen? Kulturen dækker over den faglige kultur, måden at samarbejde på, stemingen mellem kolleger og mellem kolleger og ledelse. Værdierne på arbejdspladsen - sådan som de udleves og opleves i hverdagen. Det er vigtigt at være ærlig i beskrivelsen af kultur og værdier, så der er overensstemmelse mellem det, der står på papiret, og det den nye medarbejder kommer til at opleve på arbejdspladsen.
  • Hvilke opgaver har arbejdspladsen? Hvilke opgaver skal eventuelt udvikles og styrkes, og hvilke resultater forventes inden for en bestemt tidshorisont?
  • Hvilke krav er der til den kommende medarbejders kompetencer på denne baggrund?
  • Hvilke krav er der til den nye medarbejders personlighed og adfærd på arbejdspladsen? Dette gælder både de ønskede og de uønskede.

  Har du spørgsmål, så kontakt rekrutteringsteamet

  E-mail: rekrutteringsteamet@aabenraa.dk

  Telefon: 7376 6334