Styrelsesvedtægter

I henhold til bestemmelserne i folkeskoleloven skal der i hver kommune være en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.
Vedtægten fastsættes af byrådet efter indhentet udtalelse fra skolerne.
I bilaget til styrelsesvedtægten finder du de beslutninger, som Byrådet har truffet vedrørende skolestruktur m.m.

  • Læs op

Indhold