Strategi for bæredygtig udvikling

FN's 17 verdensmål giver en fælles global retning, som vi her i Aabenraa Kommune vil omsætte til lokal handling. Når vi vil gå i en fælles retning, kræver det også en fælles forståelse - derfor har Byrådet sat en ramme for netop det med Strategi for Bæredygtig Udvikling.

 • Læs op

Indhold

  Vores vision: Sammen skaber vi bæredygtig udvikling

  Grundlaget for vores vision er, at vi i Aabenraa Kommune værner om fællesskabet og det lokale engagement. Det er styrende for vores overordnede tilgang til udvikling. Det er et naturligt afsæt for vores tilgang til bæredygtig udvikling. Og vi ser, at vi kan gøre en forskel, når vi forener vores ressourcer – borgeres, foreningers, virksomheders, uddannelsesinstitutioners og kommunens. Det ønske er formuleret i visionen: Sammen skaber vi bæredygtig udvikling.

  Fire ambitioner
  Visionen er foldet ud i fire tværgående ambitioner for bæredygtig udvikling:

  Vi fokuserer på muligheder
  Vi samarbejder om udvikling i fællesskaber
  Vi prioriterer konkret handling i hverdagen
  Vi fortæller de gode historier

  Mere end en grøn dagsorden
  I Aabenraa Kommune ser vi bæredygtig udvikling som en helhed, der omfatter både en social, en økonomisk og en miljømæssig dimension helt i tråd med FNs verdensmål.

  Samlet set betyder vores tilgang, at bæredygtig udvikling kan omfatte mange forskelligartede indsatser, som f.eks. ansvarlig økonomisk politik, bedre naturkvalitet, flere i uddannelse, værdighed for ældre, klimasikring, folkesundhed, gode arbejdsforhold, øget livskvalitet for socialt udsatte, flere arbejdspladser, energioptimering og meget andet.

  Læs strategien
  Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune 2020-2025

  TVÆRGÅENDE REFERENCEGRUPPE

  LÆS STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2020-2025EREDE FILER