Om Webredaktionsudvalget (WRU)

Webredaktionsudvalget understøtter og koordinerer aktiviteter på aabenraa.dk, Medarbejderportalen og institutionssider.

 • Læs op

Indhold

  Aabenraa Kommune har en lang række portaler med informationer til borgere og medarbejdere: aabenraa.dk, Medarbejderportalen og ca. 60 institutionssider.

  Webredaktionsudvalgets formål er at understøtte og øge organisationens fokus på portalerne og sikre, at borgere og brugere oplever, at indholdet på portalerne er relevant, brugbart og opdateret. Udvalget er også med til at sikre, at der leveres relevante brugbare selvbetjeningsløsninger.

  Opgaver

  Webrektionsudvalgets opgaver er at:

  • understøtte forvaltningerne i den bedst mulige udnyttelse af portalerne
  • koordinere at indhold på hjemmeside(r) og Medarbejderportalen er relevant, brugbart og opdateret
  • koordinere PR-aktiviteter
  • udvælge og koordinere implementering af nye funktionaliteter
  • koordinere aktiviteter, så den del af kanalstrategien der vedrører webkanalen bliver efterlevet
  • koordinere arbejdsgange, så kommunikationspolitikken efterleves
  • involvere og informere Den Digitale Styregruppe, når det er nødvendigt og relevant.

  Opgaverne på aabenraa.dk og Medarbejderportalen kan både være kampagner eller andre ad hoc-opgaver og udviklingsopgaver med initiativer, der går på tværs af portalen eller i dybden inden for et enkelt fagområde.

  Webredaktionsudvalget koordinerer, at selvbetjeningsløsninger og informationer om tværgående aktiviteter også findes på relevante institutionssider.

  Webredaktionsudvalget refererer til Den Digitale Styregruppe

  Har du yderligere spørgsmål vedr. WRU, kan du kontakte dit WRU-medlem.