Om Plan & Udvikling

Hovedopgaver og medarbejdere i Plan & Udvikling

  • Læs op

Indhold

    Plan & Udvikling arbejder med fysisk planlægning i form af udarbejdelse af Planstrategi, Kommuneplan, Lokalplaner og udviklingsplaner for bydele eller byer. Endvidere koordineres områdefornyelse, byomdannelse og kommunale opgaver i tilknytning til bygningsbevaring, arkitektur- og klimapolitik. 

    Medarbejdere i Plan & Udvikling: