Direktionen

Justeret ledelsesgrundlag

Aabenraa Kommunes ledelsesgrundlag er blevet justeret.

Indhold

  Ledelsesgrundlaget har samme udgangspunkt som vi har haft i Aabenraa Kommune siden 2007. Nemlig at lokal ledelse ud fra et fælles værdigrundlag giver de bedste betingelser for et godt arbejdsliv.

  Ledelsesgrundlaget er revideret i 2016, så det bl.a. er knyttet op på de spor direktionen arbejder efter om at skabe fremtidens fællesskaber, sund vækst og effektfulde helheder.

  Ledelsesgrundlaget består af fire temaer: 

  • Lederen er leder
  • Lederen er kommunikerende
  • Lederen er helhedsorienteret
  • Lederen er værdiskabende

  Lederne har undervejs i processen bidraget med input til ledelsesgrundlaget, som også er blevet drøftet i HMU.

  Læs Aabenraa Kommunes ledelsesgrundlag

  Du kan rekvirere papirudgaver af ledelsesgrundlaget i Personaleafdelingen, kontakt ledelseskonsulent Sanne Kramer på enten mailen shkr@aabenraa.dk eller telefon 24340155