Vejledning

Indhold

  1. Kategori

  01 Grunde og bygninger

  02 Tekniske anlæg, maskiner, biler, større specialudstyr etc.

  03 Inventar, pc'er og andet IT-udstyr

  04 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver.

  07 Grunde og bygninger bestemt til videreslag


  2. Art

  Beskrivelse af aktiv eksempelvis bilens model/mærke, grund samt adresse etc.

  3. Ejerforhold

  1 Egne (Kommunens ejendom)

  2 Selvejende / Privat (Tilhører en selvejende institution)

  3 Anden ejerforhold (Anden offentlig myndighed)
   

  4. Omkostningssted

  Omkostningsstedet hvor det skal bogføres på. OBS! PSP-element kan ikke benyttes. Hvis der ikke er et omkostningssted til bogføring, så skal det oprettes.
   

  5. Identifikation

  Eksempelvis nummerplade, mærke, model, farve eller andre unikke kendetegn ved aktiv.


  6. Fysisk placering

  Hvor er aktivet placeret. Eksempelvis sløjdlokale e.lign.


  7. Anskaffelsesdato 

  Angives med mindst årstal. Ved finansiel leasing anvendes dato for start af kontraktperiode.
   

  8. Kostpris/Salgspris eks. moms

  Udgør købsprisen eksklusiv moms men inkl. eventuelle afgifter, rabatter samt omkostninger der er direkte forbundet med ibrugtagelsen af aktivet. (eks. installation, leveringsomkostninger samt evt. honorar til fagkonsulenter).

  Salgsprisen er den pris vi har solgt aktivet til, eller den pris vi får, hvis aktivet indgår i en handel.


  9. Bemærkninger/ særlige forhold

  Hvis aktivet af den eller anden grund har en væsentlig lavere eller højere værdi end oprindeligt anført. (pga. beskadigelse, ændret lovgivning el.lign.) kan det anføres her. Hvis aktivet er bortkommet eller solgt, skal salgspris, køber/modtager og årsag angives.

   

  OBS! I anlægskartoteket kan man kun bogføre på omkostningssteder. Så der hvor i kun har PSP-elementer, da skal i have oprettet et omkostningssted til brug for anlægskartoteket.